Програмно осигуряване

© Христо Тужаров, 2008

 

6 стъпки за инсталиране на безплатна програма

 

[Home] [Съдържание] [В началото] [За проекта] [За автора] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ПРОГРАМНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

 

РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

ВИДОВЕ ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

6 стъпки за инсталиране на безплатна програма

 

Безплатна програма - (freeware, free – свободен, ware - продукт)  - разпространява се без изходни кодове  и може да съдържа ограничение за търговско използване.

 

Безплатните програми са  един от признаците на информатизация на обществото. Те са предназначени да задоволят разнообразните информационни  потребности на всички които работят с компютър. При това безплатно, което пък е свързано с жестоката конкуренция между фирмите разработващи софтуер и търсещи всякакви методи за реализация на продуктите си.

 

Тези разсъждения ни довеждат до факта, че в даден момент Вие се изправяте пред необходимостта да вземете решение за обогатяване функциите на компютъра си с нова безплатна програма.

 

Надявам се описаните по-долу 6 стъпки за намиране и инсталиране на безплатна програма да Ви подпомогнат в тази дейност.

 

 

6 стъпки за инсталиране на безплатна програма

 

Необходимост от безплатна програма

При вземане на решение за необходимост от даден тип програма имайте предвид следното:

 

Компютърът не е място където можете:

  • Произволно да експериментирате;

  • Да инсталирате всички програми, които ви заитересуват и т.н.

Много често:

  • Програмите се конкурират, което предизвиква откази или намалява производителността;

  • Програмите не са съвместими и т.н.

Оперативната памет на компютъра  е ограничена и не може да поеме едновременна работа на много програми.

 

При вземане на решение за необходимост от даден тип програма се изхожда от следните критерии:

 

         Сигурност на компютъра

Малко са тези потребители, които не са изпитвали неудобствата възникнали при заразен от вируси компютър.

 

В случая важи правилото, че трябва да започнеш да мислиш за инсталиране на допълнителни програми едва след като си осигурил сигурността на компютъра си. Това Ви дава възможност да се защитите от съмнителни сайтове и да проверите програмите, преди да сте ги инсталирали в компютъра.

 

                 Оптималност на компютъра

Компътърът като всяка машина има нужда от поддръжка. Казано образно с времето той се затлачва от всякакви боклуци, като това изисква почистване, дефрагментиране и много други операции, които възвръщат производителността му.

 

                Удобство за работа с компютъра

Компютърът трябва да предоставя удобство за работа и това удобство трябва да е съобразено с индивидуалните изисквания на всеки потребител. Това изисква индивидуална настройка на потребителския интерфейс и допълнително програмно осигуряване.

               

                 Работа

Много потребители било то в дома си или в службата ползват компютъра, като оръдие на труда, с което си изкарват прехраната. Тази им дейност изисква специализирани програми, според вида на работата им, като тази потребност много често се задоволява с безплатни програми.

 

       Развлечения

Компютърът освен всичко друго днес е и средство за развлечение – с него можеш да гледаш филми, да слушаш музика и какво ли не още....

 

Подбор на безплатна програма

Едно от нещата, които много често  срещате в Интернет, това са безплатните порграми. Съществуват безброй сайтове, които под една или друга форма предлагат най-общо едни и същи безплатни програми. Причините са следните:

  • Темата е популярна и привлича посетители;

  • Принципите на които се базира свободното програмно осигуряване дават възможност всеки да може да разпространява конкретна програма, без да е необходимо разрешение за това.

В това множество от програми Вие трабва да определите, коя ще бъде най-добра за Вас и какъв източник да използвата за да я изтеглите.

 

При подбора е необходимо да се ръководите от следните критерии:

 

                Функционалност на безплатната  програма

Всяка програма реализира множество функции. Колкото по-добре сте запознати с тях, толкова по-правилно ще бъде взетото от Вас решение.

 

                Утвърденост на безплатната  програма

Програмите минават през различни стадии на развитие (версии). Колкото е по-голяма версията, толкова програмата е по- изчистена от грешки и работи по-стабилно.

 

        Новост на безплатната  програма

Както във всички други сфери и тук новото предизвиква интерес. Природата на човека го тласка към усвояване на новото, като целите са най-различни – любопитство, потребност и т.н.

 

       Интерфейс на безплатната  програма

Интерфейсът на програмата е от изключително значение. Ако той е на английски, а Вие не разбирате езика, ще Ви е трудно да инсталирате, настроите и използвате дадена програма. Множество от програмите се предлагат с интерфейси на много езици, като за жалост много малко от тях включват българския.

 

       Платформа на безплатната  програма

Повече от безплатните програми са насочени към Windows. Съществуват програми, които не поддържат всички версии на Windows, така че проверете платформитe, които се поддържат от съответната програма.

 

Намиране на източник за изтегляне на безплатната програма

 

                     Място във веригата

Изключително важно е да намерите първия във веригата, т.е. фирмата или програмистът,  които са я създали и осигуряват съпровождането на съответната програма.

 

За целта копирайте името на програмата и го пуснете за търсене в някоя от търсачките:

 

 

Пример:

 

От получения резултат намерете сайта на фирмата разработчик.

 

 

                 Степен на доверие

Когато изтегляте и инсталирате програми от Интернет, бъдете сигурни, че се доверявате на издателя на програмата и уеб сайта, който предлага програмата. За повече информация вж. Кога да се доверявате на уеб сайт.

 

                 Вид на връзката

Връзката която ви се предлага за сваляне на програмата трябва да бъде директна, т.е. да не ви препраща към друг сайт или услуга.

 

Изтегляне на безплатната  програмата

След като сте  влезли в сайта на разработчика, щракнете върху бутон сваляне (Download). Много често ще Ви бъдат предложени няколко варианта, включително и платени. Изберет свободна безплатна програма (Free).

 

 

При директна връзка (без посредник), ще се появи прозереца посочен по-долу.

 

 

Имате два варианта:

 

                   Инсталиране на програмата - щракнете върху бутон Run (изпълни) и следвайте инструкциите на екрана. Този вариант може да използвате, когато сте абсолютно уверени в сигурността на изтеглената програма. В противен случайу ползвайте втория вариант.

 

                 Съхраняване и проверка на програмата - щракнете върху бутон Save(съхрани) и запишете програмата в папка, която сте определили за този вид програми.

Внимание: Не е препоръчително да местите програмни файлове след инсталирането им. Ако преместите програмните файлове, може да се наложи да инсталирате отново съответната програма, за да може тя да работи правилно.

o        

Инсталиране на безплатната програмата

Тази стъпка се изпълнява, когато сте решили първо да запомните програмата, за да я проверите и след това да я инсталирате.

За целта щракнете два пъти върху иконата на програмата и следвайте инструкциите за инсталиране на екрана.

 

Проверката на програмата извършете с това, което имате като ресурс в компютъра си - антивирус, антишпиони и т.н.

 

Оценка  на безплатната програмата

Оценката на програмата е необходима, за да прецените дали тя в този си вид ще ви върши работа и дали ще е необходимо да и търсите заместител.

Най-често за целта се използват  следните критерии:

  • Задоволяване на очакванията;

  • Влияние върху производителността на компютъра;

  • Възможност за обновяване.