СЪЩНОСТ  НА NGOSS

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

TM Forum

СЪЩНОСТ  НА NGOSS

Системи OSS/BSS

СЪСТАВ НА NGOSS

ДОКУМЕНТИ  NGOSS

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ NGOSS

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА NGOSS

 

NGOSS (New Generation Operation System and Software)

Създаден в рамките на  TMF подход за разработка, внедряване и използване на системи за поддръжка операционната дейност на телеком оператори, разработчици на OSS/BSS, системни интегратори и доставчици на информационни услуги.

 

 NGOSS (New Generation Operation System and Software)      

 

 

        Operation /Business Support System OSS/BSS – системи за поддръжка на операционната и бизнес дейността на телеком оператори, чрез пълна или частична автоматизация на тези дейности.

 

         OSS  - към операционната дейност могат да бъдат отнесени процесите, взаимодействащи основно с мрежовото оборудване и мрежата като цяло:

 • Отчет и планиране на мрежовите ресурси;

 • Управление и осигуряване на услуги;

 • Управление качествените характелистики на услугите и т.н.

        BSS  - към бизнес съпровождането могат да бъдат отнесени процеси, насочени към клиентите, такива като обработка и представяне на сметки, събиране на плащания, предлагане на нови продукти и т.н.

 

Основана идея на NGOSS  подхода

Да предостави на телекомуникационното общество инструменти за създаване и осигуряване на ключови свързани бизнес процеси.

 

Методологията NGOSS представлява комплексен цялостен модел на внедряване, развитие и използване на системи за поддръжка основната дейност OSS (Operational Support Systems) и на бизнеса BSS(Business Support Systems) на телеком оператори.

 

Тя е реализирана във вид на пакет общоприети от телеком индустрията спецификации и препоръки, като се базира на четири взаимосвързани методологии:

Методология NGOSS

 • eTOM enhanced Telecom Operations Map (карта на бизнес-процесите на телеком оператори); 

 • SID Shared Information/Data Model (корпоративен модел на данни); 

 • TNA Technology Neutral Architecture (технологичен неутрален модел за интеграция на системите); 

 • TAM Telecom Applications Map (карта на приложните задачи на телеком оператори).

Предназначение на NGOSS

С помощта на NGOSS могат да бъдат:

 • Интегрирани в единна архитектура бизнес изискванията и техническите аспекти от дейността на телекомуникационни компании;

 • Автоматизирани бизнес процесите в хетерогенни ИТ-среди;

 • Изградена обща информационна инфраструктура.

Този подход се използва от такива крупни провайдери на телеком услуги като British Telecom, Deutsche Telekom, France Telecom, Telecom Italia, Telenor, TeliaSonera, Cable & Wireless, Vodafone, Verizon, T-Mobile, China Telecom и други.