TAM МАРКЕТИНГ/ПРОДАЖБИ

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

 

Карта на приложенията TAM

TAM МАРКЕТИНГ/ПРОДАЖБИ

TAM Управление  на отношенията с клиентите

 

TAM Управление на услугите

TAM Управление на ресурсите

TAM Управление отношенията с доставчици/партньори

TAM Управление на предприятието

 

 

Домейн Маркетинг (Market / Sales)

 

 

       Модул Управление на маркетингови кампании (Campaign Management)

  • Планиране на кампании;

  • Управление провеждането на кампаниите;

  • Анализ на хода на кампаниите в реално време;

  • Определяне правилата за оценка ефективността и общата логика на взаимодействие с клиентите.

 

       Модул Управление на каналите за продажба ( Channel Sales Management)

  • Определяне на целеви клиентски групи;

  • Управление на различни видове канали за продажби (собствени, Интернет, продажби чрез партньори, дилъри, агенти и т. н.).

       Модул Управление на корпоративни продажби ( Corporate Sales Management)

Организация на програми и предложения за корпоративни клиенти.

 

 

Домейн  Управление на продуктов портфейл ( Product Management)

 

 

 

 

       Модул Управление на каталози на продуктите и услугите (Product / Service Catalog Management)

Поддържане на каталог на продуктите и актуализация на данните в него;

 

       Модул Управление на жизнения цикъл на продукта ( Product Lifecycle Management)

Управление на функциите по проектиране, разработка, разгръщане, поддръжка и извеждане на продукта от експлоатация.

 

       Модул Управление на характеристиките на продукта ( Product Performance Management)

  • Определяне на характеристиките на продукта чрез използване на съответни механизми и приложения за събиране и анализ на информация;

  • Оценка на база характерисктиките на продукта на ефективността на стратегията за неговото придвижване.

 

       Модул Стратегия за придвижване на продукта/ Управление на предложенията ( Product Strategy / Proposition Management)

Разработка, реализация и придвижване на пазара на нов или вече съществуващ продукт.