TAM Управление  на отношенията с клиентите

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

 

Карта на приложенията TAM

TAM МАРКЕТИНГ/ПРОДАЖБИ

TAM Управление  на отношенията с клиентите

 

TAM Управление на услугите

TAM Управление на ресурсите

TAM Управление отношенията с доставчици/партньори

TAM Управление на предприятието

 

Домейнът Управление  на отношенията с клиентите ( CustomerManagement)  обединява в себе си функциите на системата CRM (Customer Relationship Management).

 

 

 

 

Модул Управление на информацията за клиента ( Customer Information Management)

       Информацията за клиентите се използва за :

 • Организация на предоставяне на услуги;

 • Обработки на жалби и обръщения към службите за поддръжка;

 • Внасяне на клиента в черни списъци пораде неплащане и опити за мошенничество и т. н.

Модул Управление самообслужването на клиента (Customer Self Management)

Предоставяне на клиентите на компанията на интерфейс за изпълнение на редица операции без обръщение към оператор.

 

Тези приложения трябва да осигуряват защита на информацията на потребителя и надежна работа на другите модули, участващи в заявената от клиента операция.

 

Модул Удържане и поддръжка лоялността на клиента (Customer Contact, Retention & Loyalty)

Включва:

 • Управление на контактите с клиентите;

 • Осигуряване съхранението на клиентската база;

 • Разширение на клиентската база;

 • Провеждане на програма за повишаване лоялността на клиентите;

 

Модул Управление на заявките (Order Management)

Приемане, пренасочване и контрол за изпълнение на заявките, постъпващи от клиентите. Заявката може да се получи от клиента или служител на компанията.

 

Модул Пресмятане на цената (Quotation Engine)

Реализира пресмятане на цената на продукта или услугатя.

 

Модул Управление на QoS и SLA ( Customer QoS / SLA Management)

Подпомага операторите да оценят фактическото ниво на обслужване и да го съпоставят с договореното с клиента.

 

Модул Решение на проблеми при обслужване и при отчитане ( Customer Service / Account Problem Resolution)

Автоматизира следните функции:

 • Получаване на информация за възникнал проблем в обслужването;

 • Оценка и класификация на проблема;

 • Разработка на решение;

 • Управление решаването на проблема;

 • Създаване на отчет за извършената работа;

 • При необходимост обновяване на отчетните данни и известяване другите модули на OSS/BSS.

 

В пресечната област на Управление отношенията с клиентите и вертикалната група Биллинг на картата ТАМ е представен пълен спектър на функциите по автоматизация на биллинга включващ модулите:

 • Формиране на сметка (Bill Formatting),

 • Управление биллинга (Customer Billing Management),

 • Представяне на сметка (Invoicing),

 • Събиране на плащания  (Collections Management)

 • Управление на събирането на плащания (Receivables Management).  

Всяко от тези приложения осъществява извеждане/въвеждане и обработка на биллингови данни.