TAM Управление отношенията с доставчици/партньори

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

Карта на приложенията TAM

TAM МАРКЕТИНГ/ПРОДАЖБИ

TAM Управление  на отношенията с клиентите

 

TAM Управление на услугите

TAM Управление на ресурсите

TAM Управление отношенията с доставчици/партньори

TAM Управление на предприятието

 

 

Домейнът Управление на отношенията  с доставчици / партньори (Supplier / Partner Management) включва три групи приложения, както е показано на фигурата по-долу.

 

Модул Управление на  верига от доставки (Supply Chain Management)

Поддържа пълен цикъл на управление верига от доставки – започвайки с оформяне на заявка за продукти/услуги и завършвайки с тяхната доставка.

 

Модул Управление на отношенията с партньорите (Partner Management)

Поддържа операции, свързани със взаимодействието с партньорите:

  • Отчет и анализ на информация за партньорите;

  • Избор на партньори;

  • Оценка на ефективността от работата с  партньорите.

Модул Сметки / Взаимни сметки (Wholesale / Interconnect Billing)

  • Управление на сметки-фактури и плащания;

  • Контрол на разплащанията и операциите по банкови сметки на партньорите;

  • Отстраняване на разногласия;

  • Съставяне и предоставяне на отчети.