TAM Управление на предприятието

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

 

Карта на приложенията TAM

TAM МАРКЕТИНГ/ПРОДАЖБИ

TAM Управление  на отношенията с клиентите

 

TAM Управление на услугите

TAM Управление на ресурсите

TAM Управление отношенията с доставчици/партньори

TAM Управление на предприятието

 

 

 

Домейнът Управление на предприятие (Enterprise Management) обединява приложения, автоматизиращи функциите, които се отнасят към управление на предприятието  като цяло.

 

 

Модул Управление на гарантирането на доходи (Revenue Assurance Management)

  • Контрол за използваните от абонатите услуги;

  • Откриване на случаи на несанкционирано използване на мрежовите ресурси;

  • Проследяване на изкривявания в отчетната информация;

  • Гарантиране на коректно тарифициране на услугите;

Модул Управление на персонала (HR Management) – оптимизация на използване на трудовите ресурси.

 

Модул Управление на финансите (Financial Management) - ефективно распределение на паричните потоци и изготвяне на бюджет.

 

Модул Управление на активите (Asset Management) - контрол и анализ на активите на компанията.

 

Модул Управление на сигурността (Security Management) - контрол на нивото  на сигурност в компанията.

 

Модул Управление на база знания (Knowledge Management) – натрупване, съхранение и обновяване на разнообразни данни, използвани в дейността на компанията.

 

Модул Управление на действия по предотвратяване и борба с мошенничество (Fraud Management) – откриване на мошеннически действия и борба с тях.