Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

  

ВЪВЕДЕНИЕ В TQM

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

ВЪВЕДЕНИЕ В TQM

СЪЩНОСТ НА TQM

ВНЕДРЯВАНЕ НА TQM

TQM  ПРИНЦИПИ

 

TQM не се явява абстрактна философия.

Подходът за внедряването й трябва да съответства

 на културата и историята на всяка организация.

 

тотално управление на качеството TQM

 

Сред множеството от концепции се откроява една, поради своята история, доказани приноси и неоспорими качества. Нарича се Тотално управление на качеството (TQM) и почти половин век се прилага в полза на успеха и развитието, първоначално в Япония, а впоследствие и в целия свят.

TQM обобщава водещия световен опит в областта на бизнеса.

TQM е философия, която не само пропагандира постоянни подобрения, но и самата  тя се променя непрекъснато.

Внедряването на TQM в една организация дава гаранция на заинтересованите страни за отлично качество, добра организация и стабилност.