Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

  

TQM СТАНДАРТИЗАЦИЯ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

TQM СТАНДАРТИЗАЦИЯ

СТАНДАРТИ  ISO 9000

РАЗВИТИЕ НА TQM СТАНДАРТИТЕ

СТАНДАРТ ISO 9004: 2009

СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ПО КАЧЕСТВО 

Думата управление” във фразата “управление на качеството” включва четири етапа:

  • Изработка на стандарти за качество;

  • Оценка на съответствието спрямо тези стандарти;

  • Действия, когато стандартите са нарушени;

  • Планиране на подобрения на стандартите.

Арманд  Фейгенбаум

 

TQM СТАНДАРТИЗАЦИЯ

 

Стандартите са нещо изключително важно в днешния динамичен свят. Те дават рамката, в която се реализира конкретна концепция и определят базата върху която се изгражда взамодействието между отделните компоненти на дадена система.

Стандартизацията се явява стъпало, върху което се развива модернизацията на процесите.