Електронен бизнес

© Христо Тужаров,

 Мирослав Гълъбов,

2013

 

ПОСРЕДНИЧЕСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС МОДЕЛИ

ПОСРЕДНИЧЕСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

РЕКЛАМЕН ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

ИНФОРМАЦИОНЕН ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

ТЪРГОВСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

 

ПАРТНЬОРСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

 

СОЦИАЛЕН ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ   

АБОНЕНТСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ   

Посреднически интернет модел (Brokerage)

В мрежата Интернет, както и във всеки друг сектор на икономиката, съществуват области  в които връзката между продавачи и  купувачи се реализира от посреднически механизъм - B2B, B2C, С2С.

 

 Посреднически интернет модел (Brokerage)

 

      Борса (Marketplace Exchange)

Предлага пълен асортимент услуги, обхващащи целия процес на сделката, от пазарна оценка на предлаганата стока до провеждане на преговори и контрол за изпълнението. Борсите функционират както самостоятелно, така и при поддръжката на промишлени консорциуми.


      Търговски посредници (Buy/Sell Fulfillment)

Приемат от потребителите заявки за покупка или продажба на стоки и услуги, в които са изброени всички необходими условия, такива като цена и условия за доставка.


      Система за събиране на заявки (Demand Collection System)

Патентован модел „определи своята цена”, собственост на Priceline.com. Предполагаемия купувач установява окончателна (задължителна) цена за определена стока или услуга, а посредника осигурява изпълнението на заявката.


      Аукционен посредник (Auction Broker)

Поддържа аукциони на продавачи (частни или компании). Посредническите издръжки на продавача, за поместване на своето предложение и комисионните, зависят от стойността на транзакцията. Аукционите много се различават по условията и предлаганите стоки и по правилата за обявяване на цените.


      Платежен посредник (Transaction Broker)

Обезпечава механизма за плащане от трета страна между купувачи и продавачи, по договорената сделка.

      Дистрибутор (Distributor)

Каталог, поддържащ връзката между голямо количество производители и купувачи Посредникът съдейства за деловите отношения между официалните (franchised) дистрибутори и техните търговски партньори.


      Агенти по търсене (Search Agent)

Програмно осигуряване или роботи за определяне на наличности и цени на стоки или услуги, необходими на купувач или определящи местоположението на тази информация.


      Виртуален пазар (Virtual Marketplace)

Виртуална галерия от магазини, хостинг на сервиз за онлайн търговия, където доходите на посредника се състоят от заплащане за първоначално установяване, ежемесечни плащания и/или плащане за транзакция. Може също да представя автоматизиран транзакционен и съпътстващ маркетингов сервиз.