Електронен бизнес

© Христо Тужаров,

Мирослав Гълъбов,

2013

 

РЕКЛАМЕН ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

 

 Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС МОДЕЛИ

ПОСРЕДНИЧЕСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

РЕКЛАМЕН ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

ИНФОРМАЦИОНЕН ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

ТЪРГОВСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

 

ПАРТНЬОРСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

 

СОЦИАЛЕН ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ   

АБОНЕНТСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ   

Рекламен интернет модел (Advertising)

Като правило се използва в крупни Интернет проекти с голямо количество трафик. Сред най-популярните рекламни методи могат да се укажат следните:

  • Контекстна реклама, която зависи от съдържанието на текущата страница;

  • Медийна реклама, която е насочена основно към утвърждаване на познаваемостта на бренда.

 

Рекламен интернет модел (Advertising)

 

      Портал (Portal)

Обикновено това е търсеща машина, към която може да бъде присъединен различен контент и сервизи.

  • Персонализиран портал (personalized portal) дава възможност за индивидуална настройка на интерфейса и контента за потребителя.

  • Насочен портал (niche portal), ориентиран към точно определена демография на посетителя.

      Дъски за обява (Classifieds)

Списък на позиции за продажба или за купуване. Разпространено е заплащане за поместване в списъка, но също може да има и заплащане за достъп до данните.


      Регистрация на потребител (User Registration)

Контент - съдържащи  сайтове, предоставящи достъп безплатно, но изискващи регистрация с предоставяне на демографски данни. Регистрацията дава възможност за продължително следене на особеностите на потребителския сърфинг, вследствие на което се натрупват данни за планиране и оценка на таргетирани рекламни кампании.


      Платено поместване, основано на заявки (Query-based Paid Placement)

Продажба на благоприятно поместени връзки (т.е. спонсорирани връзки), или реклама съответстваща на отделни термини за търсене в потребителските заявки.


      Контекстна и поведенческа реклама (Contextual Advertising / Behavioral Marketing)

Използва се от разработчиците на freeware, които вграждат в своите програми рекламен софтуер. Например, разширение за браузъра, извършващо автоматична идентификация и запълване на форми, както и изскачащи прозорци по време на пътешествие на потребителя в Интернет.


    
 Контентно - таргетирана реклама (Content-Targeted Advertising)

Основател на направлението е Google, която разширява насочеността на търсеща реклама. Google определя смисъла на Web страницата и след това автоматично предоставя съответстваща реклама, когато посетителя посещава тази страница.


      Intromercials

Анимирана пълно екранна реклама, помествана на входа на сайта, преди за посетителя да бъде достъпно съдържанието на сайта.

 

      Ultramercials

Интерактивна онлайнова реклама, която изисква от посетителя периодически да реагира по определен начин, за да може да достигне до необходимия му контент.