Електронен бизнес

© Христо Тужаров,

Мирослав Гълъбов,

2013

 

ТЪРГОВСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС МОДЕЛИ

ПОСРЕДНИЧЕСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

РЕКЛАМЕН ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

ИНФОРМАЦИОНЕН ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

ТЪРГОВСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

 

ПАРТНЬОРСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

 

СОЦИАЛЕН ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ   

АБОНЕНТСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ   

Търговски интернет модел (Merchant)
Включва продавачи на стоки и услуги. Продажбите се осъществяват чрез прайс - листи или аукциони.

       Виртуален продавач (Virtual Merchant or e-tailer)

Продавач който продава чрез Web.


      Продавач по Каталог (Catalog Merchant)

Бизнес заявки по пощата с каталог в Интернет. Съвместяват се пощенски, телефонни и онлайн - заявки.

      Click and Mortar

Традиционни brick-and-mortar (Компании от кирпич и бетон (жаргон) - реални компании, имащи развита инфраструктура за дистрибуция на стоки и услуги) продавачи, представени чрез Web  витрина.


      Продавач Битов (Bit Vendor)

Продавач, който работи само с цифрови продукти и услуги, като съвместява и продажбата и доставката чрез Web (например, продажба на mp3, софтуер и т.н.). 

 

Производствен модел (Manufacturer (Direct)

 

        Модел на преки продажби

Осъществява се пряка продажба на стока или услуга директно от производителя.

Пример – както цифрови стоки (програмно осигуряване), така и материални обекти  (мебел,  техника и т.н.).

 

Производствен или пряк модел

Базира се  на възможностите предоставяни от Web, позволяващ на производител (т.е. компания, която създава продукт или услуга) да работи непосредствено с покупателите, премахвайки по този начин дистрибуторските канали.


Производствения  модел може да се основава на резултатно и подобрено обслужване на клиентите, и по-добро разбиране на техните потребности.


      Покупка (Purchase)

Продажба на продукта, правата на собственост, за който преминават към купувача.


      Аренда (Lease)

Срещу арендно заплащане купувача получава право да използва продукта в съответствие със споразумение за права на използване (“terms of use”). Продуктът се връща на продавача при изтичане  или при неизпълнение на съответния договор. В същия договор може да присъства право за получаване на собственост при приключване на договора.


      Лицензиране (License)

Продажба на продукта, което включва само права за използване от купувача в съответствие със споразумение за използване. Правата на собственост остават при производителя (например, лицензирано програмно осигуряване);