Електронен бизнес

© Христо Тужаров,

Мирослав Гълъбов,

2013

 

СОЦИАЛЕН ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС МОДЕЛИ

ПОСРЕДНИЧЕСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

РЕКЛАМЕН ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

ИНФОРМАЦИОНЕН ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

ТЪРГОВСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

 

ПАРТНЬОРСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

 

СОЦИАЛЕН ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ   

АБОНЕНТСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ   

Обществен модел (Community)
Обединяване на потребители по групов интерес, т.е. създаване на социална група.

 

Доходът може да бъде осигурен чрез продажба на вспомагателни продукти, и услуги или доброволни пожертвования, както и на контекстна реклама или абонамент за платени услуги.

 

Интернет, по принцип е създаден за обществен бизнес модел и днес това е една от най – бързо развиващите се направления.

 

Пример – социалните мрежи – голямо количество хора, обединени по общи идеи, цели, задачи или проблеми.

 

                   Социална мрежа (social networking service)

 Платформа, Web сервиз или Web - сайт, предназначени за изграждане и организация на социални взаимоотношения. Характерни особености на социалните мрежи се явяват:

  • Предоставяне на практически пълен спектър он възможности за обмен на информация (фото + видео + сервиз блогове + сервиз микроблогове + съобщества + чат + възможност за отбелязване на местоположение и т.н.);

  • Създаване на профили, в които се изисква да се укажат реални лични данни и максимално количество информация за личността.

  • Поддържане на списък от приятели ( също потребители на социалната мрежа)

Обществен модел (Community)

 


        Open Source

Програмно осигуряване, развивано доброволно от програмисти, които публично и взаимно създават програмен код. Вместо заплащане за лицензии, open source разчита на доход от съпътстващи услуги, такива като интеграция на продукта, поддръжка, обучение и потребителска документация.


      Публична транслация (Public Broadcasting)

Моделът  на нетърговско радио и телевизия, основани на пожертвования  се пренесе и в Интернет. Моделът се базира на създаване на съобщество от участници, които поддържат сайт, чрез доброволни пожертвования.

 

      Социални медии (social media)

Средствата за общуване и инструментите за комуникация, които се появиха със социалните медии, спомагат непрестанно за скъсяването на дистанцията между институции, публични личности, брендове и компании, от една страна, и хората, от друга, и добавят нов смисъл към понятието „диалог“ в комуникационния процес.  Социалните медии променят не само начина на живот, но и условията за комуникация и взаимодействие между хората.

 

      Сайтове по интереси (Social Networking Services)

Сайтове, които дават на посетителите възможност да се свържат с други посетители в съответствие с определени общи интереси (професионални, хоби или романтически увлечения). Сайтовете по интереси дават възможност за контекстна реклама и за платени услуги.