Електронен бизнес

© Христо Тужаров,

Мирослав Гълъбов,

2013

 

АБОНЕНТСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС МОДЕЛИ

ПОСРЕДНИЧЕСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

РЕКЛАМЕН ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

ИНФОРМАЦИОНЕН ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

ТЪРГОВСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

 

ПАРТНЬОРСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ

 

СОЦИАЛЕН ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ   

АБОНЕНТСКИ ИНТЕРНЕТ МОДЕЛ   

Абонентски интернет модел (Subscription)

Потребителите периодично – ежедневно, ежемесечно или ежегодно плащат за абонамента на услугата. Често се използва варианта на безплатен контент + премии (premium), т.е. само за абонати. Плащанията не зависят от степента на използване.


      Контент - услуги (Content Services)

Съдържат текстови, аудио или видео контент за посетители, които са се абонирали, за предоставен достъп до услугата.


      Индивидуални мрежови услуги (Person-to-Person Networking Services)

Средства за разпространение на предоставена от потребителите информация, например за търсена на бивши еднокласници.


      Trust Services

Форма за платено членство в обединение, което се придържа към определен кодекс на поведение.


      Интернет провайдер (Internet Services Providers)

Предлагат се възможности за мрежово съединение  и съпътстващи услуги срещу месечно заплащане.

 

 

Абонентски интернет модел (Subscription)

 

 

 

Модел по заявка за използване  (Utility)

Моделът на използване (utility) или по заявка (on-demand) е основан на измерване на използването или на подхода „колкото си получил – толкова и плати” (pay as you go).
За разлика от абонаментния модел тук се отчита количеството на използване на услугата. Обикновено измерване на потреблението се прави за публични услуги (електричество, вода, телефони и т.н.). Интернет провайдерите (ISP)  в някои части на света използват този модел.

Моделът се използва масово при предлагане на облачни услуги.


        Измервано потребление (Metered Usage)

Измерването и заплащането на услугата се извършва за действителното потребление от потребителя.


      Измерван абонамент (Metered Subscriptions)

Позволява на абонатите да получат достъп до определена порция контент (т.е. изчислен за количество прегледани страници).