Електронен бизнес

© Христо Тужаров,

Мирослав Гълъбов,

2013

 

Е БИЗНЕС В  ИНТЕРНЕТ

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

Е БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ

ИНТЕРНЕТ

ИНТЕРНЕТ СТРУКТУРА

ПРОВАЙДЕР НА ПРИЛОЖНИ УСЛУГИ

КАКВО Е ТОВА WEB 2.0

ОБЛАЧЕН КОМПЮТИНГ

КОРПОРАТИВЕН ПОРТАЛ      

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

 

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ (EDI ) 

 

ЕЛЕКТРОННИ РАЗПЛАЩАНИЯ

 Е БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

Интернет, платформа за бизнес

Интернет  премина няколко етапа на развитие, преди да се превърне в платформа за бизнес. Родила се през 1970-е година, Интернет има минимално влияние върху бизнеса до началото на 1990-те години.

 

На фигурата по-долу са показани етапите на комерсиализация на Интернет, на фона на ръста на онлайн населението на планетата.

 

 

 

 

Ключови събития, подпомогнали комерсиализацията на Интернет

1989 – създаване на протокола HTTP;

1990 – към поддържането и използването на Интернет са допуснати и частните корпорации;

1993 – първи решения за онлайн интернет търговия;

1994 – първа реклама с модел pay per click (плати за клик);

1994 – регистрира се компанията Amazon;

1995 – открива се Интернет аукциона  eBay;

1997 – разработка на технологията, по-късно известна като RSS;

1998 - създадена системата за търсене Google;

2000 – фалит на dot.com (дотком кризис);

2000 -   Google пуска pay per click услугата Ad Words;

2001 – разпространение на Pop-up и Pop – under реклама;

2003 – започва работа Интернет магазина  i Tunes;

2003 - Pop-up  и Pop – under  реклама е заела около 9% от онлайн рекламата като цяло;

2005 –  стартиране на You Tube;

2005 – видео рекламата превишава 1% на пазара на онлайн реклама;

2007 – Apple  пуска на пазара iPhone, удобна платформа за мобилна търговия;

2007 – Google  Ad Words превиши 21 млрд долара, което съставлява 95% от оборота на компанията;

2008 - Amazon  пуска нов мобилен магазин – услугата TextBuylt;

 

Етапи на развитие на Интернет (според Ариeл Диаз)

Етапите са показани в развитие, като всеки от тях се включва и развива и през следващите ( например търсещия етап се развива и в социалния и в мобилния и т.н.)

 

 

 

        Начален етап

Етап на ръст на Интернет потребителите, довел до така наричания бум на „доткомите”. Ключови фактори в развитието на Интернет, на този етап:

  • Увеличаване на степента на проникване на настолните компютри с достъп в Интернет;

  • Разпространение на браузърите Netscape и след това Internet Explorer;

  • Стандартизация на Web протоколите;

  • Организация на контента във вид на каталози;

  • Развитие на портали от типа Yahoo!.

        Търсещ Web

Появява се, когато в Интернет настъпва информационен взрив: обема на контента достига такива размери, че логически организираните списъци на информацията вече не могат да обслужват търсенето на конкретна информация.

 

Автоматичното търсене става единствено възможен начин за използването на натрупаната информация.

 

Google стана лидер благодарение на ефективната и бърза система за търсене.

 

Ключови фактори:

  • Появата на търсещи системи;

  • Аранжиране на сайтовете на база PageRank;

  • Възникване на SEO - оптимизация;

  • Развитие на SEM (Strategic Enterprise Management ) –бизнеса;

  • Развитие на пазара на контекстна реклама.

        Социален Web

Настъпва, когато в аудиторията Интернет влиза голяма част от населението.  Активното развитие на социалните мрежи в Интернет започва, когато взема участие около 70% от населението. Голяма част от развитите страни достига това нива през 2003-2005 години.

 

На този етап Facebook стана най-функционалната платформа за развитие на социална мрежа. Тя доведе до създаване и ръста на двете най-бързо растящи компании — Zynga и Groupon.

 

        Мобилен Web

Възниква на база смартфоните.  Ключов момент за този етап се явява не толкова възможностите на апаратната платформа, колкото това, че устройството е винаги с потребителя и „знае” къде географски се намира той.

 

Синергията се получава за сметка на възможността за определяне на местоположението на абоната и предлагане на най-близкия източник на услугата, съобразена с неговите предпочитания. Ключови платформи в това направление са iPhone и Android.

 

Организация на мрежова дейност

 

 

 

       Интернет

Представлява пространство за общо ползване, в което се извършва търсене на външни материали, осъществяване на връзка със средствата за масова информация (СМИ), инвеститори и конкуренти, както и други дейности, свързани с външните връзки на организацията.

 

       Интранет

Вътрешно корпоративна мрежа, която използва стандартите и технологиите на Интернет, но е достъпна само за сътрудниците на организацията.

 

Мрежата Интранет е изолирана от външни потребители със защитна стена , която я защитена от несанкциониран достъп. Обикновено компаниите създават подобна мрежа само за своите сътрудници. Основното предназначение на Интранет е съвместното използване на информация във цялата компания.

 

Интранет предоставя информация за ограничено ползване, осигурява удобни комуникации и ефективно сътрудничество на служителите, служи за разпространение на знания вътре в организацията.

 

Интранет - системите  осигуряват на организацията единен начин за обмен на информация, достъп до материали, представяне на документи и пространство за съхранение  на документи.

 

       Екстранет

Корпоративна мрежа, използваща протоколите и технологиите Интернет и общодостъпните телекомуникационни мрежи за взаимодействие с заявители, дилъри, и партньори. Екстранет е среда, в която преди всичко работят сътрудниците от отделите маркетинг и логистика.