Електронен бизнес

© Христо Тужаров, 2013

 

ИНСТРУМЕНТИ НА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

МАРКЕТИНГОВИ РЕСУРСИ В ИНТЕРНЕТ

 

ЗНАНИЯ ЗА МАРКЕТИНГА / МАРКЕТОЛОГ

 

ПРЕДИМСТВА НА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА

 

ИНСТРУМЕНТИ НА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА

 

WEB 2.0 ИНСТРУМЕНТИ НА МАРКЕТИНГА 

Интернет осигурява различни инструментални средства за реализиране на маркетингови дейности.

 

 

 

Интернет услуги за поддръжка на маркетинга

За поддръжка на потребителите на Интернет ресурси съществуват голямо количество програми и приложения, позволяващи да се извършва мониторинг и анализ на текущото положение, което увеличава гъвкавостта и мобилността на Интернет маркетинга.

 

      Известяване от Google

Услуга на Google, която позволява да се формират и изпращат на електронен адрес на потребителите съобщения, съдържащи нови резултати (Web -страници, статии във вестници, записи в блогове) по зададени от потребителя ключови думи и фрази.

 

Известяването от Google позволява да се проследява всяка информация в Интернет. Тази услуга позволява да се извършва мониторинг на Интернет СМИ, блогове, социални мрежи и сайтове на публикации за компанията или бренда на даден продукт в Интернет.

 

      Яндекс Маркет

Информационна система за избор на различни стоки и магазини. На този Интернет ресурс:

 • Е поместено подробно описание на характеристиките на стоки;

 • Може да се извършва подбор на стоки по параметри;

 • Бърз избор с помощта на интелектуална система;

 • Сравнение на модели и цени;

 • Отзиви на покупатели за стоки и магазини.

      Google Analytics

Средство за Web –анализ на корпоративно ниво. Този Интернет ресурс позволява да се оцени трафика на сайта и ефективността на различни маркетингови мероприятия. Инструментите Google Analytics позволяват на потребителите, не само да да анализират данните от посещения на сайта, но и да си съставят представа за това, каква е целевата аудитория посетила сайта.

 

      MailChimp

Сервиз, позволяващ водене на  e-mail разпращания и e-mail маркетинг.

 

E-mail маркетингът остава и днес много актуален.

 

      Безплатни инструменти за SEO

 

Позиции по ключова дума

Проверка на сайт

Подбор на ключови думи

Проверка

на връзки

към сайт

Анализ на сайт

 

KeywordEnvy Search Engie Rankings Tool

 

Rank Checker

 

Disable personalized search plug in

 

RankTracker

 

Класиране на сайт в Google.bg

 

WebSite Grader

 

Web Page Analyzer

 

Google Webmaster Tools

 

GSite Crawler

 

Google Website Optimizer

 

Yellowpipe Lynx Viewer Tool

 

Pingdom Tools

 

SEO състояние на сайт

 

Google Insights for Search

 

Google Adwords Keyword Tool

 

Google Trends

 

Wordtracker SEO Blogger

 

Wikipedia article traffic statistics

 

Yahoo! Site Explorer

 

Xenu Linksleuth

 

Majestic SEO

 

Link Diagnosis

 

Link Harvester

 

Social Media for Firefox

 

Page Inlink Analyzer

 

Backlinkwatch

 

Google Analytics

 

Woopra

 

Compete

 

Spyfu

 

 

       Характеристики на Интернет услугите:

 

Услуга

Взаимодействие

хора          машини

Модел

връзки

Медия

Обратна връзка

Интерак-тивност

Е поща

да

да

1:1

1:n

Текст, звук, видео

да

не

Пратки

не

да

1:n

Текст, графика

не

не

RSS  ленти

не

да

1:n

текст

не

не

Форуми

да

да

n:m

текст

да

да

Чат

да

да

1:1

1:n

n:m

текст

да

да

Аудио и видео

подкастинг

да

да

1:n

n:m

Текст, аудио, видио

да

да

Социална мрежа

да

да

1:1

1:n

n:m

Текст, аудио, видио

да

да

Микро-блогове

да

да

1:1

n:m

Текст, аудио, видио

да

да

Блогове

да

да

1:1

n:m

Текст, аудио, видио

да

да

Сайтове

да

да

n:m

Текст, аудио, видио

да

да

Месенджери

да

да

1:1

1:n

Текст, аудио, видио

да

да

 

Електронна поща

На електронната поща се базират много популярни маркетнигови инструменти в Интернет. Към тях се отнасят:

 • Списъци за разпращане на съобщения;

 • Дискусионни листи;

 • Индивидуални пощенкси съобщения.

      Преимушества на e-mail маркетинга:

 • Електронна поща имат всички потребители на Интернет;

 • Дава възможност за персонализирано обращение;

 • Интересно за получателя съобщение, може да бъде разпратено в много посоки;

 • Електронната поща има по-голяма ефективност като реклама, от използването на банери.

 

       Списъци за разпращане на съобщения (e-mail lists)

Идеята се състои в обединяване под един адрес на електронна поща , адресите на много хора – абонати на списъка за разпращане. В Интернет съществуват множество списъци за разпращане на съобщения, които са посветени на различна тематика.

 

Водят ги като правило специалисти в дадената област, които пориодично разпращат по електронната поща поредните издания. Получателите на подобни писма собственоръчно се абонират за списъкаи и във всеки момент могат  да се откажат.

 

Съществуват различни видове списъци за разпращане – открити, закрити, безплатни, платени.

 

Най популярни програми, реализиращи механизма на разпращане се явяват:

Тези които не могат да установят на сървъра си нито една от този тип програми, могат да ползват от специалната служба ListBot. Службата осигурява организацията на разпращанията, анкетиране на абонатите, и непосредствено самото разпращане. В замяна тя помества рекламни блокове във всяко съобщение.

 

       Дискусионни листи

Дискусионните листи се създават за обмен на информация и обсъждане на въпроси по определена тематика. За разлика от списъците за разпращане, в дискусионните листи могат да пишат всички участници.  Като правило преди да бъде разпратено съобщението се верифицира.

 

Модераторът на листа  (основателя или авторитет избран от участниците) изключва съобщения, които не се отнасят към темата на листа (off-topic), обощава основните идеи и т.н.

 

       Индивидуални писма

Разпращане на индивидуални писма е трудоемко занятие, изискващо време както за писане на писмата, така и за работа по събиране на адресите. От друга страна усилията си струват тъй като писмото попада по предназначение.

 

      Гласова поща (Voice-mail)

Участва съвместно със системата на електронна поща и може да разнообрази взаимоотношенията с клиентите.

 

Онлайн - конференции и семинари

В Интернет се развиват с високи темпове тези направения, като ежедневно си провеждат хиляди конференции по най разнообразни теми.

 

 Онлайн –конференциите позволяват едновременно да се събират хиляди участници, които могат да изслушат информация по интересуваща ги тема, да зададат въпроси и получат отговори.

 

         Конференции Usenet (групи по новини)

Usеnet бурно се развива още преди появата на Интернет, но днес привлича все по-малко потребители. В голяма степен това се дължи  на факта, че спамерите основно атакуват именно Usenet, и на едно действително полезно съобщение по темата пристигат пет писма със схеми за бързо обогатяване или реклама на порносайтове

 

      Web -конференции (Video conferencing)

По своята структура Web –конференциите много приличат на конференции Usenet – в тях също се използват разклонени дискусии и т.н.

 

Отличието се състои в това че те използват Web -интерфейс, и не са поместени централизирано на news-сервери, а разхвърляни по Мрежата (поместени на Web -сървъри).

 

В голям брой тематични сайтове има съответстващи им по тема набор от конференции.

 

       Ретранслация на беседи в Интернет (IRC -- Internet Relay Chat);

 

      Многопотребителски диалог (MUDS -- multi-user dialog service);

 

      Форуми

 

Търсеща система

Търсещите системи също се явяват инструмент на Интернет маркетинга. Умелото им използване  води до сериозен ефект в маркетинговите изследвания.

 

Например, ползвайки инструмент за подбор на ключови думи за своята рекламна кампания, може бързо и достатъчно точно да се узнае какво количество потребители се интересуват от съответните продукти.

 

Като правило, търсенето на продукт в мрежата Интернет започва с заявка към търсещата система.

 

Търсещата оптимизация (Search Engine Optimization SEO) и търсещата реклама са изключително важни инструменти на Интернет маркетинга, с помощта на които Web –сайта се извежда до високи позиции в резултатите на търсещата система.

 

Интернет - реклама

Интернет - рекламата се отличава с висока степен на точност на обхвата на целева аудитория, давайки възможност за управление бюджета на рекламна кампания и оперативно проследяване на нейната ефективност. Тя се представя в два основни вида: банерна и контекстна, като всяка от тях има особености и преимущества една спрямо друга.

 

      Банерна реклама

Използва се за изпълнение на бърз обхват на целева аудитория и усилване познаваемостта на рекламирания продукт.

 

     Контекстна реклама

Вид интернет - реклама, имаща интелектуален характер, която се използва за привличане на най-заинтересованата от продукта аудитория. Публикува се на Интернет ресурси в тясна връзка с тяхното съдържание.

 

        Реклама на дъска за обяви

Дъските за обяви са групирани по тематика и работят на принципа на вестници с безплатни обяви. Тук се публикуват рекламни съобщения, за разлика от дискусионните листи и конференциите.

 

Други маркетингови Интернет инструменти

 

        Обмен на връзки

Концепцията  World Wide Web предполага наличие на Web страници с връзки  към други мрежови ресурси. Обменът на връзки съществува от момента на появата на Web. Принципът е достатъчно прост – вие помествате връзки към приятелски сайт (с подобна тематика) и взамяна другият сайт организира връзки към вашия.

 

Текстова препратка (връзка ) често е по-ефективна от банер.

 

        Партньорски програми

Партньорските програми (affiliate или associate) са способни да превърнат и най-незабележимия участък в Интернет във филиал на онлайн магазин.

 

В партньорските програми обикновено участват сайт продавач на стоки и услуги и сайтове партньори. Партньорите разполагат на своя сайт логотипи, банери или просто връзки към сайта на продавача, за което той им плаща комисионни.

 

       Формиране на общественото мнение

Този инструмент на интернет - маркетинга, трябва да формира позитивен имидж на компанията чрез:

 • Внедряване на текстова информация на различни Интернет ресурси:

 • Разпространение на прес - релизи и работа с мрежовата преса и ресурсите за новини;

 • Поръчки на профилни статии;

 • Активност в тематични форуми;

 • Скрита реклама в блогове и социални мрежи и т.н.

       Стимулиране на отзиви

 

                Защо?

 • Повече от 70% от потребителите обръщат внимание на отзиви при осъществяване на покупка.

 • 66% от потребителите отбелязват, че отзивите за компанията са много важни при извършване на покупка.

 • Около 72% от потребителите са заявили, че приемат и се доверяват на отзиви в Интернет като лични рекомендации.

 

                 Как се събират отзивите?

 • Включване на отзиви в сайта;

 • След продажни e mail;

 • Мотивация (бонуси, конкурси);

 • Участие във форуми.

                 Къде се използват отзивите?

 • Папка или книга за отзиви;

 • В рекламни материали, прес релизи, презентации.

 

      Търсене на конкурентна информация в Интернет

Стратегията за търсене на конкурентна информация в Интернет включва следните основни стъпки:

1. Избор на отдалечен сървър, който съдържа кратки анотации по интересуващата тематика  и позволява осъществяване на търсене по ключови думи.

2. Изучаване на аналитични инвестиционни обзори за конкурентите;

3. Изучаване на прес – релизи, публикувани от конкурентите;

4. Сравнителен анализ на конкурентите и собствената компания по следващите показатели: курс на акции, доход, оборот и т.н.

5. Регулярно наблюдение за конкурентните и тяхната продукция.

6. Изучаване на тенденциите в отрасъла. Търсене на възможни „бели петна” и ниши.

7. Съхранение и архивиране  на информация за по-нататъшно използване.