Електронен бизнес

© Христо Тужаров, 2013

 

МАСОВ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

ВИДОВЕ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

МАСОВ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

КОНТЕНТ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

ТЪРСЕЩ МАРКЕТИНГ

 

ПРЯК МАРКЕТИНГ

 

ИНТЕРНЕТ БРАНДИНГ

 

СОЦИАЛНИ МЕДИИ МАРКЕТИНГ

 

Масов интернет маркетинг

Предполага ориентация към максимално широк кръг потребители без отчитане на различията между тях.

 

Масовият маркетинг се използва за разпространение на информация, публикувана на сайта.

 

Масовият маркетинг е еднопосочен маркетинг и използва съответни инструменти, без възможности за интерактивна връзка с потребителите.

 

Корпоративните портали използват широко известни механизми (реклами, корпоративни брошури, електронни каталози и т.н.) за прокарване на маркетинговата си стратегия.

 

Масов интернет маркетинг

 

Email маркетинг
Email маркетинг представлява слабо –индивидуализирани съобщения по електронна поща.

 

        Какво се прави?

 • Избира се провайдер: MailerLite, MailChimp;

 • Създава се бранд - шаблон на писмо;

 • Сегментира се базата данни клиенти;

 • Пишат се интересни писма;

 • Тестват се писмата.

        Как се измерва резултата?

 • Откриваемост;

 • Кликабилност;

 • Процент на отписали се;

 • Заявки за посещения.

        Как се пише?

 • Информиране;

 • Обучение;

 • Мащабиране;

 • Развличане;

 • Диалогичност;

 • Решение на проблеми;

 • Емоции.

Настойчив маркетинг (invasive marketing)
Включва изкачащи прозорци, трояни и други Интернет инструменти, задачата на които се явява привличане на вниманието на потребителите и събиране на информация за  тях.

 

Ефективността на подобни техники постоянно намалява, тъй като съществуват множество възможности за защита срещу тях. Също така съществува опасност за бранда  при използване на такива маркетингови методи.

 

Обмен на препратки

Концепцията World Wide Web се базира на препратки от една на друга Web страница.

 

Принцип: По договореност група сайтове (като правило, сходни по тематика) поместват препратки към другите сайтове от групата.

 

Табла за обяви

Групирани са по тематика и работят на принципа на вестниците за безплатни обяви. В тях се публикуват реклами.

 

Синдициран контент и RSS

Абонаментът за  RSS ленти предоставя на целева аудитория възможност за получаване на интересуваща я информация по заявка.