Електронен бизнес

© Христо Тужаров, 2013

ТЪРСЕЩ МАРКЕТИНГ

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

ВИДОВЕ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

МАСОВ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

КОНТЕНТ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

ТЪРСЕЩ МАРКЕТИНГ

 

ПРЯК МАРКЕТИНГ

 

ИНТЕРНЕТ БРАНДИНГ

 

СОЦИАЛНИ МЕДИИ МАРКЕТИНГ

 

Търсещ  маркетинг (Search engine marketing SEM)

Комплекс от мероприятия, насочени към увеличаване на посещаемостта на сайта и неговата целева аудитория чрез използване на търсещи системи.

 

Представя съществена част от дейностите по изграждане на ефективна инфраструктура на Интернет маркетинга.

 

Като цяло за търсещият маркетинг са характерни следващите черти:

  • Работа под конкретни заявки (ключови думи);

  • Връзка с търсенето (търсещи системи).

  • Приемане под внимание на контекста (тематиката на рекламната площадка и други)

Към методите на търсещ маркетинг се отнасят всички методи за решаване на тази задача, започвайки от пряко привличане на целевия трафик чрез връзки от други сайтове, завършвайки с дейности по увеличаване релевантността на сайта.

 

     1) Разгръщане на сайта;
     2) Оптимизация на сайта към търсещите системи;;
     3) Реклама в Интернет;
     4) Провеждане на анкети, поддържане общуване с клиентите (организация на ефективна обратна връзка  с клиентите, оперативно изучаване на техните потребности);
     5) Постоянна поддръжка и актуализация на сайта, търсеща оптимизация и мониторинг на ефективността на неговото функциониране;
     6) Промяна на маркетинговите планове в съответствие с промяна на ситуацията.

 

ТЪРСЕЩ МАРКЕТИНГ

 

Търсеща реклама

Текстови и графични блокове, помествани в търсещите системи на база заплащане и изобразявани в отговор на определени заявки за търсене на потребителите.

 

Търсеща оптимизация (придвижване на сайта, оптимизация на сайта (Search Engine Optimization  SEO)

Съвкупност от действия по промени на сайта и елементите на външната среда с цел получаване на високи позиции в резултатите от търсенето по ключова дума.

 

Цел на търсещата оптимизация се явява повишаване авторитетността на сайта за търсещите системи по отделни заявки с цел попадане  на първите страници в резултата от търсенето.

 

Придвижването на сайта в търсещите системи се явява необходимо условие за достигане ефективно взаимодействие с целевата аудитория, тъй като тъпеещите системи и тематичните каталози се явяват основни канали по които целевите посетители попадат на сайта.

 

Оптимизация на сайта под социалните мрежи (Social marketing optimization SMO)

Комплекс от мерки, насочени към привличане на сайта посетителите на социалните медии: блогове, социални мрежи и т.н.

 

Правила SMO:

 

     1.     Повишаване на популярността от препратки – правене на такива сайтове и такъв контент, на които ще се позовават други сайтове и контент.

     2.     Опростяване на добавяне на контент от сайтовете в социалните мрежи, RSS - агрегатори и т.н.

     3.     Привличане на входящи връзки, поощряване на тези които се позовават и цитират в сайта.

     4.     Осигуряване на експорт и разпространение на контента с препратки към източника.

     5.     Поощряване създаване на  контент, използващ контент от сайта — mashup’.

 

При SMO задачата на оптимизатора се променя от оптимизация за търсещи машини към оптимизация за хора, в т.ч. създаване на интересен «вирусен контент»

 

Видео търсещ маркетинг(Video search marketing)

Отнася се до създаване на видеоклипове, които могат да се класират добре в резултатите от търсенето. Има три неща, които трябва да се имат предвид при видео SEO:

  • Видеопродукция –качество, продължителност, формати и т.н.

  • Целева Web  страница – съдържание, видеотрафик и други;

  • Разпределение – ключови думи, описания, връзки и . SEO.

Социален видео маркетинг (SVM)

Използване на инструменти и технологии, които поддържат социална дейност около даден видеоклип - от страна на бизнеса за бизнес цели.

 

Това може да стане със създаване на видео съдържание, разпределение и инструменти за споделяне, като блогове, социални мрежи, както и подкрепа на общности.

 

Социален видео маркетинг = Съдържание + Разговори + Общността