Електронен бизнес

© Христо Тужаров, 2013

 

ИНТЕРНЕТ БРАНДИНГ

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

ВИДОВЕ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

МАСОВ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

КОНТЕНТ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

ТЪРСЕЩ МАРКЕТИНГ

 

ПРЯК МАРКЕТИНГ

 

ИНТЕРНЕТ БРАНДИНГ

 

СОЦИАЛНИ МЕДИИ МАРКЕТИНГ

 

Интернет-брандинг (internet branding или e-branding)

Относително  нов маркетингов термин, който обхваща целия комплекс дейности свързани със създаването и придвижването на нов или вече съществуващ бранд в Интернет.

 

      Бранд (brand) е термин в маркетинга, който описва компания, продукт, продуктова линия или услуга.

 •      Бранда се среща под различни форми, включително име, символ, комбинация на цветове и т.н.

 •      Бранда е набор от възприятия в съзнанието на потребителя

       Интернет-брандинг е нужен на бизнес организацията за:

 • Увеличаване обема на продажбите;

 • Определяне на по-висока цена на предлаганите стоки и услуги;

 • Привличане на добри партньори;

 • Подобряване имиджа сред населението и другите предприятия.

Цели на Интернет-брандинга:

 • Осведоменост за бранда;

 • Предпочитане на бранда пред други;

 • Потребителска лоялност;

 • Привързаност към бранда.

       В посочените по-горе цели Всяка следваща се постига след предходната.

 • Узнаваемост – банерите трябва да бъдат еднотипни и задължително да съдържат логото.

 • Тежест – рекламите се поместват на популярни сървъри, на скъпи и видни места.

 • Информативност – съдържанието трябва да дава максимално полезна за потребителите информация.

Работата по създаване на Интернет-брандинг може да включва разработка на :

 • наименования на бранда;

 • търговски знак;

 • информационна основа;

 • модели на позициониране;

 • стратегия на придвижване на бъдещето на бранда и т. н.;

 • Интернет позволява както отделно, така и в съчетание да се използват такива рекламни инструменти, като анимация, текст, видео, звук и графика, което безусловно прави брандинговата кампания по зрелищна, максимално информативна и влияеща на съзнанието на потребителя.

Програмата "Интернет-брандинг" включва:

 • Създаване и информационно попълване на Web сайт;

 • Търсещо придвижване (SEO, контекстна реклама);

 • Пиар-мероприятия;

 • Публикация на информации в Интернет-каталози, дъски за обява, информационни портали, блогове, социални мрежи;

 • Баннерна, видео, аудио реклама;

 • Провеждане на конференции и семинари;

 • Участие във виртуални изложби;

 • Създаване и реализация на програми за лоялност;

 • Е-mail маркетинг и т. н.

      Накрая се извършва мониторинг на маркетинговата активност, с цел оперативна корекция на стратегията и тактиката.

 

Характеристики на Интернет-брандинга:

 • Възможност за обхващане на по-широка  аудитория;

 • Сравнително ниска стойност на маркетинговите мероприятия;

 • Висока скорост на разпространение на информацията;

 • Възможност за опертивно управление на всички процеси;

 • Възможност за получаване на обратна връзка и диалог с представители на целевата аудитория.

 • Таргетинг, т.е. възможност за  индивидуализация на рекламата в зависимост от предпочитанията на потребителя.

Придвижване на Интернет-брандинга

 

 

 

       Интернет реклама
Работи на принципа – ако банера се намира в полезрението на посетителя, неговото съдържание автоматично  остава в подсъзнанието на човека. Показателят кликабилност е под 1% и успеха на рекламната кампания се оценява с броя показвания.

 

       Контекстна реклама
Вид таргетирана реклама, показвана на сайтовете, привързана към тяхното съдържание. Бива както текстова, така и аудио и видео реклама.

 

       Спонсорство / Крос-промоушн
Спонсорството е  особено разпространено на медиа-проекти, в блогове и подкасти. Явява се ефективен начин за придвижване на бранда в неговата целева аудитория.

 

       Реклама в социални мрежи

Обявата се показва привързана към интересите на потребителите, указани в техните онлайн анкети и тематични съобщества.

 

      Реклама в гаджети
Гаджет -  мини - приложение, интегрирано в програма или сайт.

 

       Афилиран маркетинг
Включва препратки от един сайт към друг, собственик на бранда.