Електронен бизнес

© Христо Тужаров, 2013

 

СОЦИАЛНИ МЕДИИ МАРКЕТИНГ

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

ВИДОВЕ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

МАСОВ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

КОНТЕНТ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

ТЪРСЕЩ МАРКЕТИНГ

 

ПРЯК МАРКЕТИНГ

 

ИНТЕРНЕТ БРАНДИНГ

 

СОЦИАЛНИ МЕДИИ МАРКЕТИНГ

 

Социални медии маркетинг Social media marketing (SMM)

Процес на привличане на трафик или внимание към бранда или продукта чрез социални платформи.

 

Комплекс от дейности по използване на социални медии в качеството на канали за придвижване на бранда на компанията и други бизнес задачи.

SMM се базира на създаване на контент, който хората ще разпространяват чрез социалните медии самостоятелно без участието на организатора.

 

Счита се, че съобщенията предавани по социалните мрежи се позват с по-голямо доверие от потенциалните потребители на продукта или услугата.

 

         Придвижването в социалните мрежи позволява:

 • Точно въздействие на целева аудитория;

 • Избор на площадката, където тази аудитория е представена;

 • Избор на подходящи начини за комуникация.

Социални медии маркетинг (SMM) методи

Социални медии маркетинг SMM инструменти

Същността на маркетинга на социални връзки се състои в използване отношенията между хората за придвижване на стоки и брандове.

 

       Вирусен маркетинг

Съгласно последни изследвания, именно това направление на Интернет маркетнига се развива най-динамично Използват вече съществуващи социални мрежи, за да популяризират бранд или продукт, чрез репликиращи се заразителни процеси подобни на разпространението на обикновен или компютърен вирус

 

Вирусният маркетинг може да бъде под формата на: видео клипове, интерактивни флаш игри, рекламни игри, електронни книги, брандиран софтуер, картинки и дори само текстови съобщения.

 

        Сайтове за обзори и рейтинги
За много потребителски продукти от сектора В2В съществуват сайтове, публикуващи рейтинги и обзори на независими експерти и посетители.

        Форуми

Форумите се появиха още в началото на Интернет. Те се явяват място за формиране на съобщества по интереси и професионални съобщества. В САЩ повече от 33% от компаниите използват форумите в качеството на един от елементите на Интернет маркетинга.

 

        Социални мрежи

              Използват се за:

 • Обслужване на клиентите и техническа поддръжка;

 • Подобряване репутацията на компанията;

 • Провеждане на изследвания;

 • Икономия на разходи;

 • Увеличаване на продажбите.

      Подкаст маркетинг
Начин за получаване на достъп до целева аудитория -  корпоративни подкасти.

 

      Пример: подкаст  IBM

 

       Блогове
По независими оценки, около 30% от американските компании използват корпоративни блогове в един или друг формат – за публикации на корпоративни новини, полезна за клиентите информация, публикации на прес релизи, както и вътрешнокорпоративна информация.

 

       Онлайн видео
Бум на видеоконтента в Интернет започва с появата на подкасти и сайтове от типа на YouTube, Viddler, Google Video. Днес онлойн видео се използва под различни форми за Интернет маркетинг:

 • Онлайн семинари;

 • Онлайн конференции;

 • Видеоуроци и видеоръководства.

         Гласуване
Популяризатор на този метод се явява портала Digg. Новости се публикуват от членове на съобщество, които гласуват за придвижване на едни или други съобщения на първите страници на сайта. Появата на корпоративни новини в първата десетка на такива сайтове, оказва положително влияние на бранда на компанията.