Съвети

© Андре Мороа

КАКВИ СА ЖЕНИТЕ?

[Home] [Асеневци] [За проекта]

Как да се харесВаме ?

Какви жени обичат мъжете?

Какво е любовта?

Колко е границата на нежността?

Какви са жените?

Какви са мъжете?

Какво е днес брака?

Разбирате ли детския свят?

Какво е кокеството?

Какво и за кого  е секса?

Предопределена ли е съдбата ни?

Защо съществуват разводи?

Как да се отървем от лоши мисли?

От какви внушения трябва да се абстрахираме?

Кои житейски правила са в основата?

Защо трябва да сме оптимисти?

Какво и каква е ненавистта?

Какво е старостта?

 

 

КАКВИ СА ЖЕНИТЕ?Отстъпвай, за да примамиш противника –

това е стара военна хитрост,

която се използва от жените и войниците.

 

Кокетството е и остава поразително мощно

и опасно оръжие на жените.

Този набор от хитри уловки, се състои в това, че:

  * В началото увличаш;

  * След това отблъскваш;

  * Даваш вид, че нещо подаряваш;

  * И веднага го отнемаш.

Резултатите от тази игра са поразителни.

И макар предварително

да познаваш всички тези техники,

винаги попадаш под тяхно влияние.

 

Сцената  е любимо оръжие на жените.

Тя им позволява веднага, чрез кратко емоционално избухване пълно с негодуване,  

да постигнат  това,  за  което те в спокойно състояние биха молили цели месеци и години.

 

Но, какво ако ми харесва да ме понатупват?  -

ето ключа към тази непостижима загадка – духовна и телесна.

За жените, търсещи в мъжа преди всичко сила – духовна и телесна -  

лекото потупване, което са им организирали само подгрява чувствата.

 

КАКВИ СА ЖЕНИТЕ?Жените интуитивно разпознават

чувствителните мъже, с които могат

да останат в приятелски отношения.

И макар тях самите това малко да ги удивява

(една англичанка така обяснява същината

на платоническата любов:

„ Тя се мъчи да разбере какво той иска,

а той нищо не иска“),

все пак те са напълно доволни

и даже злоупотребяват със създалото се положение.

Но е достатъчно да се появи

истински любовник  и прощавайте  „другарски отношения“.

 

И днес половината от човечеството

живее сякаш в робство.

Огромно число жени продължават да считат,

че за да оцелеят е необходимо

да продават своето тяло,

при което тази необходимост по всякакъв начин

се представя под различни митове и обряди.

Против това морално робство

законодателят е почти безсилен.

Освобождението на жените – е дело на самите жени.

То ще протича  бавно, тъй като жените трябва да се освободят

не само от тиранията на мъжете, но и от представите им за мъжете и за самите тях,

които все още живеят в тяхното съзнание.

 

Жената може да бъде вещ или личност.

Тя е личност ако съхранява независимостта си от мъжа,

когото обича - самостоятелна е в своите възгледи  и планове,

господарка е на своето тяло и мисли.

Тя е вещ, ако позволява да се обръщат към нея като с вещ,

макар и прекрасна и скъпоценна, но лишена от собствена воля,

покорна на желанията и капризите на своя собственик,

приличаща на вкусно блюдо, с което се нахранват когато огладнеят.

КАКВИ СА ЖЕНИТЕ?