Съвети

© Андре Мороа

 

РАЗБИРАТЕ ЛИ ДЕТСКИЯ СВЯТ?

[Home] [Асеневци] [За проекта]

Как да се харесВаме ?

Какви жени обичат мъжете?

Какво е любовта?

Колко е границата на нежността?

Какви са жените?

Какви са мъжете?

Какво е днес брака?

Разбирате ли детския свят?

Какво е кокеството?

Какво и за кого  е секса?

Предопределена ли е съдбата ни?

Защо съществуват разводи?

Как да се отървем от лоши мисли?

От какви внушения трябва да се абстрахираме?

Кои житейски правила са в основата?

Защо трябва да сме оптимисти?

Какво и каква е ненавистта?

Какво е старостта?

Писателят Андре Мороа и някои препоръки за младите мъже (1 част)

 

Писателят Андре Мороа и някои препоръки за младите мъже (2 част)

 

 

РАЗБИРАТЕ ЛИ ДЕТСКИЯ СВЯТ?

Възрастните  твърде често живеят

редом със света на децата,

без да се опитват да го разберат.

А детето в същото време

втренчено наблюдава

света на своите родители; 

то се старае да го разбере и оцени;

фрази произнесени в присъствието на детето ,

се запомнят, по своему изтълкуват 

и на тази база се създава картина на света,

която дълго се съхранява в неговото въображение.

 

Песимистичната представа за света,

изградена в детството, се променя трудно

и този процес ще протича бавно и мъчително.

Напротив ако на родителите се е удало в детските години,

когато в детето се пробужда съзнанието,

да му внушат вяра в добротата и отзивчивостта на хората,

те по този начен са помогнали

на своите синове или дъщери да израстнат щастливи.

 

РАЗБИРАТЕ ЛИ ДЕТСКИЯ СВЯТ?По-добре ще преживее всевъзможни нещастия,

този чието детство е било спокойно

и е минало в атмосфера на любов

и доверие към обкръжаващите го.

 

Извество е, че жизненият опит

не е толкова просто да бъде предаден,

като всеки самостоятелно

усвоява уроците на живота,

но все пак се пазете

да давате на детето опасна храна

за неговото въображение.

Ние ще избавим децата си

от тежки преживявания, ако помним винаги,

че те притежават изострено любопитство

и са значително по-впечатлителни от нас.

 

Недостатъчно строгият баща

без сам да разбира това

формира характера на своите деца.

Те се приучават да не познават ограничения

и да не срещат отпор.

Но човешкото общество предявява

към хората своите изисквания.

Когато тези жертви на нежно възпитание

срещнат суровата истина на живота (а това е неизбежно),

на тях ще им бъде трудно,

значетелно по-трудно, отколкото на тези,

които са възпитавани без излишна мекота.

Те ще се помъчат да прибегнат до това оръжие,

което им е помагало  до този момент –

молби и сълзи, лошо настроетние и недъзи,

но ще срещнат равнодушие или насмешка

и ще изпаднат в отчаяние. 

Причина за много неудачни съдби е неправилното възпитание.

 

Във всеки дом и всяко семейство всички негови членове трябва да знаят,

че те са обичани, и че роднините им са готови на всичко заради тях.

В същото време те трябва да знаят, че има предел на търпение и ако го престъпят,

то тогава трябва да обвиняват само себе си.

 

Не се стремете да направите възпитанието низ от удоволствия.

Само усилието закалява ума.

 

Всякога  постъпвайте така, че вашите деца да ви уважават и да не се боят от вас.

Не им налагайте добродетели, които не притежавате сами.

Децата ни наблюдават и си правят изводи.

РАЗБИРАТЕ ЛИ ДЕТСКИЯ СВЯТ?