Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

АРХИТЕКТУРА КЛИЕНТ-СЪРВЪР

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

Същност на архитектурата клиент - сървър

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД АРХИТЕКТУРАТА НА МРЕЖАТА

АРХИТЕКТУРА ТЕРМИНАЛ - ГЛАВEН КОМПЮТЪР

ЕДНОРАНГОВА АРХИТЕКТУРА

АРХИТЕКТУРА КЛИЕНТ-СЪРВЪР

АРХИТЕКТУРА КОМПЮТЪР - МРЕЖА

 

 Концепция за организация на компютърна мрежа, в която основна част от ресурсите е съсредоточена в сървъри, обслужващи клиентите си.

Архитектура на компютърна мрежа "клиент сървър"

От названието на архитектурата е видно, че  основно мрежата се състои от два типа взаимодействащи компоненти, всеки от които се явява комплекс от взаимосвързани потребителски програми - сървъри и клиенти.

Сървъри - предоставят ресурси (база данни, файлове, памет и др.), необходими на много потребители.

Клиенти - използват тези ресурси и предоставят на потребителите необходимата им  информация, чрез удобен потребителски интерфейс.

Предоставяни от сървъра услуги:

 • Файлови услуги

 • Дискови услуги

 • Приложни услуги

 • Услуги за печат

 • Мрежови услуги

 • Услуги за безопасност

 В съвременните клиент-сървър архитектури работят четири групи обекти:

 • Клиенти - програма, разположена в терминалната система.

 • Сървър - програма, разположена в специализиран, среден клас компютър.

 • Данни - основно се съхраняват в сървъра.

 • Мрежови служби - съвместно използвани програми, които взаимодействат с клиентите, сървърите и данните. Те управляват процедурите по обработка на данни.

Развитие на архитектурата клиент - сървър

 • Архитектура клиент - сървър на две нива - клиентите изпълняват прости операции по обработка на данни и се обръщат към сървъра със запитвания. Голяма част от задачите се обработват от сървъра, като за целта той ползва база данни.

 • Архитектура клиент - сървър на три нива - при нея се използват сървър за приложения и сървър за бази данни. Това рязко увеличава производителността.

 • Архитектура "всеки" клиент-сървър - дава възможност клиенти разработени от различни производители да работят с един сървър. При тази архитектура ОС трябва да удовлетворява следните изисквания: 

 • Намаляване броя на функциите, изпълнявани от клиента, за сметка на функциите на сървъра.

 • Осигуряване динамично инсталиране на приложните програми от сървъра в средата на клиента.

 • Предоставяне на администраторите, възможността за управление на клиенти от различни типове.

 • Архитектура клиент-мрежа - обслужващите функции на мрежата се поемат от няколко сървъра. Разпределянето на задачите между множество сървъри, позволява мрежата  да работи много по-ефективно.