Облачен компютинг

© Христо Тужаров, 2012

 

ТАКСОНОМИЯ  НА ОБЛАЧНИЯ КОМПЮТИНГ

 

Home | Съдържание | Облачен компютинг | Консултации | Асеневци

 

РЕФЕРЕНТНА ОБЛАЧНА АРХИТЕКТУРА

ТАКСОНОМИЯ  НА ОБЛАЧНИЯ КОМПЮТИНГ

СЦЕНАРИИ В ОБЛАЧНИЯ КОМПЮТИНГ

ОБЛАЧЕН ПОТРЕБИТЕЛ

ОБЛАЧЕН ПРОВАЙДЕР

РАЗГРЪЩАНЕ НА ОБЛАЧНИТЕ СЕРВИЗИ

 

ОРКЕСТРАЦИЯ НА ОБЛАЧНИТЕ СЕРВИЗИ

ОБЛАЧЕН СЕРВИЗ МЕНИДЖМЪНТ

СИГУРНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ СЕРВИЗИ 

 

ОБЛАЧЕН АУДИТОР

ОБЛАЧЕН БРОКЕР

ОБЛАЧЕН ОПЕРАТОР ЗА ВРЪЗКА

 

Taxonomy (Draft) v 1.0, 31 March 2011

 

 

 

 

 

Облачна таксономия
Ниво 1: Роли
Ниво 2: Области на дейност
Ниво 3: Компоненти
Ниво 4: Субкомпоненти

 • Облачен Потребител
   

  • SaaS – Програмно осигуряване като услуга

  • PaaS - Платформа като услуга

  • IaaS - Инфраструктура като услуга
    

 • Облачен Провайдер
   

  • Разгръщане на сервизите

   • Частен облак

   • Облак на  съобщества

   • Публичен облак

   • Хибриден облак
     

  • Оркестрация на сервизите

   • Ниво на сервиз

   • Ниво на абстракция и контрол на ресурсите

   • Ниво на физически ресурси
     

  • Сервиз - мениджмънт

   • Поддръжка на бизнеса

    • Управление за заявките

    • Управление на договорите

    • Управление на доставките

    • Счетоводство и данъци

    • Отчетност и аудит

    • Ценообразуване и тарифи

   • Придвижване/Конфигуриране

    • Бързо придвижване

    • Модификация на ресурсите

    • Мониторинг и отчетност

    • Измерване на показателите

    • Управление нивото на обслужване (SLA)

   • Преносимост/интероперабелност

    • Преносимост на данните

    • Интероперабелност на сервизите

    • Преносимост на системите
      

  • Сигурност

   • Автентификация и Авторизация

   • Достъпност

   • Конфиденциалност

   • Управление на идентификациите

   • Мониторинг на сигурността и обработка на инцидентите

   • Управление политиката на сигурност
     

  • Поверителност - защита на поверителността

  •  

 • Облачен Брокер
   

  • Сервизно посредничество

  • Агрегиране на сервизите

  • Арбитраж на сервизите
    

 • Облачен Оператор за Връзка
   

  • Предаване

  • Електронно предаване

  • Физическо предаване

  • Достъп

  • Мобилни точки за достъп

  • Физически точки за достъп
    

 • Облачен Аудитор
   

  • Аудит на сигурността

  • Аудит за съблюдаване на поверителността

  • Аудит на производителността