Мрежови приложения

© Христо Тужаров, 2012

 

WEB СЕРВИЗИ

 

Home | Съдържание | Облачен компютинг | Консултации | Асеневци

 

WORLD WIDE WEB

 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА WEB

 

WEB СЕРВИЗИ

 

Web 2.0

 

КАКВО Е ТОВА  WEB 2.0

 

WEB 2.0 И Е БИЗНЕС

      

СЕМАНТИЧЕН WEB

 

Web 3.0

 

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОСТРАНСТВА

Web сервиз (web service)

Идентифицирана с Web – адрес  програмна система със стандартизиран интерфейс .

 

Web  сервизите могат да взаимодействат един с друг и със странични приложения посредством съобщения, основани на конкретни протоколи(SOAP, XML-RPC и т. н.).

 

Web сервизът се явява единица за модулност при използване на  сервиз ориентирана архитектура.

 

По общо Web сервизи се наричат услуги, които се предлагат в Интернет.

 

Web сервиз (web service)

 

Използвани стандарти при Web сервизите

 

       XML: Разширяем маркерен език, предназначен за съхранение и предаване на структурирани данни;

 

       SOAP: Протокол за обмен на съобщения на база XML;

 

       WSDL: Език за описание на външни интерфейси на Web сервизи на база XML;

 

       UDDI: Универсален интерфейс за разпознаване, описание и интеграция (Universal Discovery, Description and Integration). Каталог на Web сервизи и сведения за компании.

 

Достоинства на Web сервизите

  • Web сервизите осигуряват взаимодействие на програмни системи независимо от платформата;

  • Web сервизите са базирани на открити стандарти и протоколи. Благодарение на използването на XML  се постига простота при разработката и настройките на Web сервизите.

  • Използването на интернет-протокол осигурява HTTP-взаимодействие на програмните системи.

  • С появата на Web сервизите  се развива идеята  SOA — сервиз -ориентирана  архитектура (Service Oriented Architecture).

  • Web сервизите  реализират точни интерфейси за обмен на данни между различни приложения, които са написани не само на различни програмни езици, но са разположени в различни възли на мрежата.