Мрежови приложения

© Христо Тужаров, 2012

 

SEO оптимизация

 

Home | Съдържание | Облачен компютинг | Консултации | Асеневци

 

SEO оптимизация

 

Текстово оформяне на страница

 

Използване на тагове

 

Структура на сайта

 

Външни връзки

 

Същност на SEO оптимизация

 

Оптимизация  на сайт (Search Engine Optimization  SEO) —използване на търсещите системи за привличане на посетители на конкретен сайт.

 

Техника за достигане на по-високо положение в рейтинга на търсещата система чрез промени в сайта с цел максимална съвместимост с търсещата система.

 

SEO оптимизация  — част от маркетинга на търсещите системи с цел получаване на важна аудитория за сайта.

 

Речници

 

SEO оптимизацията като процес

 

 SEO оптимизация

 

SEO – процес на създаване на сайт и неговия контент, максимално релевантен както за търсачките, така и за потребителите.

 

SEO -  процес на  увеличаване количеството потребители на Web-сайта, чрез увеличаване на неговия ранг в резултатите на търсене от търсачките.

 

SEO -  процес, при който за Web  сайта се използва такава структура, технология и контент, които дават възможност на търсачките да дадат по-висок рейтинг за определени ключови фрази.

 

             SEO оптимизацията зависи от следните фактори:

 

Вътрешни фактори – структура, контент, код HTML на сайта;

 

Външни фактори – връзки към сайта с цел  увеличаване релевантността му в съответствие с предварително зададени ключови думи.

 

 SEO оптимизацията - фактори

 

       SEO оптимизаторите трябва да разбират:

 • Алгоритмите на работа на различни търсачки;

 • Начините за индексиране на контент;

 • Алгоритми за търсене и ранжиране на сайтове;

 • Подходите използвани за търсене от потребителите, както и техните психологични особености.

Характеристики SEO  оптимизацията

 • Технологията касае, базирани на паяци търсачки (намират, четат и индескират сайта автоматично).

 • Успешната реализация зависи основно от релевантността на съдържанието на сайта и индекса му на цитиране.

Предназначение на SEO оптимизацията

 

Ако един сайт на крупна компания не влиза в първата десятка от предоставения списък като  резултат от направена заявка по ключова дума, то нейната репутация е снижена.

 

Практически, всички потребители на Интернет не отиват далеко по страниците получени като резултат от търсенето.  

 

Ако един сайт се намирате след 30-та позиция в рейтинга, то той изобщо не е видим в мрежата.

 

                   Начини за намиране на сайт 

Съгласно данни на Forrester Research Inc един сайт може да бъде намерен:

 • Чрез търсачки — 81%.

 • По хипервръзка от друг сайт — 59%.

 • Чрез маркетингови комуникации — 56%.

 • Чрез информация по телевизията — 48%.

 • Чрез въвеждане и отгадаване на адреса — 41 %.

 • От онлайн реклама — 20%.

 • По р а д и о — 1 9 % .

 • С помощта на директен мейл — 10%.

SEO се явява най ефективния начин за разпространение на послания чрез фирмен сайт до широка  аудитория, който помага сайта да бъде ранжиран преди конкурентите от търсачката.

 

Статистически изследвания показват връзката между мястото на сайта в резултата от търсене по ключова дума и броя щраквания за отварянето му:

 

Първа страница (топ 10):

1 -ва позиция — 30%;

2-ра позиция — 15%;

3-та позиция — 7%;

4-та позиция — 5%;

5-та позиция — 4%;

6-та позиция — 4%;

7-ма позиция — 2%;

8-ма позиция — 2%;

9-та позиция — 3%;

10-та позиция — 5%.

 

Втора страница:

1-ва позиция — 6%;

2-ра позиция — 4%;

3-та позиция — 2%;

4-та позиция и по-надолу — <1%.

 

Видно е, че ако сайта не се ранжира от търсачката на първите две страници, то посетителите могат да бъдат забравени.

 

Причини за ефективността на SEO оптимизацията

 • 85% от всички действия в Интернет включват използване на търсачките.

 • Търсачките за необходими при търсене и покупка на стоки, както и за решаване на някои задачи.

 • Потребителите открили сайта чрез търсачката са най подходящи, тъй като са направили това със задаване на ключова дума свързана със сайта.

Методи за SEO оптимизация

 

        Бели методи за SEO оптимизация

Методи за оптимизация, използването на които:

 • не води до санкции от търсачките по отношение на използващия ги сайт;

 • не са забранени от правилата, описани в условия и договореностите на конкретната търсачка;

 • не води до измама на потребителите при търсене на конкретна информация.


         Черни методи за SEO оптимизация

Методи за оптимизация, които допускат достигане на целите с използване на всякакви начини, в т.ч. и измами:

 • клоакинг  - когато потребителите и търсачките виждат различен контент;

 • спамдексинг, спам от търсене, спам от връзки;

 • линкбомбинг;

 • други методи, които се санкционират от търсачките.

  Сиви методи за SEO оптимизация

Сивите методи се отличават от черните само по това, че чрез тях се избягват санкции от търсачките.

Често към такива "сиви" сайтове търсачките прилагат филтри, които изместват сайта на задни позиции.