Мрежови приложения

© Христо Тужаров, 2012

 

Текстово оформяне на страница

 

Home | Съдържание | Облачен компютинг | Консултации | Асеневци

 

SEO оптимизация

 

Текстово оформяне на страница

 

Използване на тагове

 

Структура на сайта

 

Външни връзки

 

Обем на текста
Най-общо – стремеж към увеличаване текстовото съдържание на всяка страница от сайта.


Оптимален обем на текста - страници, съдържащи 500-3000 думи или 2-20 кВ текст (от 2 до 20 хил. символа).

 

Предимство – увеличава се видимостта на страницата в търсещите системи за сметка на редки и случайни търсещи фрази, което понякога дава добър приток на посетители.

Нежелан обем на текста – над 3000 думи.

 

Брой ключови думи на страница  

Минимален брой ключови думи (фрази) -    ключовите думи трябва да се срещат в текста минимум 3-4 пъти.

 

Максимален обем  ключови думи (фрази)  - зависи от общия обем на страницата.

 

Комбинации от ключови думи – най- добри резултати се получават когато фразата се среща няколко пъти в текста, а освен това всяка от ключовите думи се среща няколко пъти сама. Необходимо е също така да съществува някакво различие в броя на повторенията.

 

Пример: кеш памет – 10 пъти; кеш - 5пъти; памет -  8пъти


Плътност на ключовите думи
Плътност на ключови думи – показва относителната честота на броя ключови думи в текста. Измерва се в проценти.

 

Пример: ако ключова дума се повтаря 7 пъти в страница от 100 думи, то плътността е 7 %.

 

Низка плътност – търсещата система може да не обърне внимание на ключовата дума.

 

Висока плътност – търсещата система може да включи спам филтър и да игнорира страницата.


Оптимална плътност на ключвите думи -  5-7%.

Плътност от 7 – 15%  не помага, но и не вреди на  рейтинга на страницата.

 

Разположение на ключовите думи на страница
Правило: колкото по-близо е ключовата дума или фраза до началото на документа, толкова по-голяма тежест получава от търсещата система.
 

Стилистично оформяне на текста
Търсещите системи отделят голямо внимание на ранжирането на текста и особено на ключовите думи в текста.    

 

Правило
Използвайте ключовите думи в заглавия (текст, отделен с тага «H», особено "h1» и «h2»).


Отделяйте ключовине думи с с дебел шрифт (не в целия текст, но 2-3 пъти е допустимо). За това се препоръчва да се използва таг  «strong», вместо по-традиционния таг «B» (bold).

 

Ключеви думи в текста на хипервръзки
Просто правило – използвайте ключовите думи в текста на изходящите хипервръзки от страниците на сайта към други вътрешни страници или други ресурси на мряжата.

 

Това може да даде определено преимущество при ранжирането на страницата.