Мрежови приложения

© Христо Тужаров, 2012

 

Външни връзки

 

Home | Съдържание | Облачен компютинг | Консултации | Асеневци

SEO оптимизация

 

Текстово оформяне на страница

 

Използване на тагове

 

Структура на сайта

 

Външни връзки

 

Ранжиране на страници

  • Релевантност на страницата

  • Брой и качество на външните връзки;

Важност на връзките

Въвежда се понятието индекс на цитирането – общо обозначание на числените показатели оценяващи популярността на един или друг ресурс, т.е. някакво абсолютно значение на важността на страницата. Всяка търсачка използва свои алгоритми за определяне индекса на цитиране, които като правило не се публикуват.

Текст на хипервръзката

Огромно значение при ранжиране на резултатите на търсене се придава на текста на външните връзки към сайта.

Ако текста на връзката съдържа необходимите ключови думи, то търсачката възприема това като много важна рекомендация за ценността на сайта, съответстваща на темата на запитването.

 

 

Релевантност на изпращащата страница
Отчита общото информационно съдържание на изпращащата страница. Значително по голяма тежест получава връзка от тематично подобен ресурс, отколкото такава от случаен ресурс.