Облачен компютинг

© Христо Тужаров, 2012

 

АРХИТЕКТУРА НА ОБЛАЧНА СИСТЕМА

 

Home | Съдържание | Облачен компютинг | Консултации | Асеневци

 

ОБЛАЧЕН КОМПЮТИНГ

 

ОБЛАЧНИ БРОКЕРИ

 

История на облачния компютинг

 

АРХИТЕКТУРА НА ОБЛАЧНА СИСТЕМА

 

ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

 

ВИДОВЕ ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

 

ПРЕДИМСТВА НА ОБЛАЧНИЯ КОМПЮТИНГ

 

МОДЕЛИ И АРХИТЕКТУРИ  НА ОБЛАЧЕН КОМПЮТИНГ

 

Архитектурата на облачната система трябва да отговаря на следните изисквания:

  • Създаване на еластичен пул от виртуални ресурси;

  • Осигуряване на еластично мащабиране и непрекъснатост на бизнеса;

  • Механизъм за доставка на услуги по заявка;

  • Сигурност на системите и процесите;

  • Автоматизация на процеса на управление на информационните технологии;

  • Тясна интеграция на продуктите и осигуряване на интероперабелност на решенията.

 

Архитектурата на облачната система

 

Промеждутъчно програмно осигуряване

Използва се за:

  • Съгласуване на работата на възлите на компютърната мрежа от страна на облачния провайдер.

  • Обезпечаване на мониторинг на състоянието на оборудването и програмите;

  • Балансиране на натоварването чрез осигуряване на ресурси за решаване на задачата.

Виртализация

Разположена е между нивата на програмните услуги и апаратното осигуряване. Служи за изглаждане на неравномерното натоварване, като се осъществява чрез програмно разпределение на виртуалните сървъри.

 

Инфраструктура на облачната система

Включва йерархия от четири пула от виртуални ресурси: процесори, памети, системи за съхранение и междусъединения.

 

С тази инфраструктура могат да се изпълняват всякакви приложения, като тя поддържа връзка към тях чрез използване на произволни типове терминали.

 

 

Инфраструктура на облачната система

 

 

Трите горни нива на този модел са в голяма степен универсални. Те се реализират от различни производители с минимални различия, като в тях се използват близки по характеристика или еднакви процесори, памети и дискове.

 

Нивото за междусъединения е проблемно, тъй като в него се използват различни типове комутатори за осъществяване на връзка. Разнообразието  в подходите към комутаторите е предизвикано от това, че данните се предават от различни източници с използване на разни стандарти и технологии: IP, Fibre Channel, Ethernet, InfiniBand, Attachment Packet Interface (ATA/ATAPI), iSCSI, Fibre Channel over Ethernet (FcoE), Asynchronous transfer mode (ATM), Internet Wide Area RDMA Protocol (iWARP) over Ethernet, Converged Enhanced Ethernet (CEE) и Fibre Channel over Convergence Enhanced Ethernet (FcoCEE) и др.