Облачен компютинг

© Христо Тужаров, 2012

 

МОДЕЛИ И АРХИТЕКТУРИ  НА ОБЛАЧЕН КОМПЮТИНГ

 

Home | Съдържание | Облачен компютинг | Консултации | Асеневци

 

ОБЛАЧЕН КОМПЮТИНГ

 

ОБЛАЧНИ БРОКЕРИ

 

История на облачния компютинг

 

АРХИТЕКТУРА НА ОБЛАЧНА СИСТЕМА

 

ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

 

ВИДОВЕ ОБЛАЧНИ УСЛУГИ

 

ПРЕДИМСТВА НА ОБЛАЧНИЯ КОМПЮТИНГ

 

МОДЕЛИ И АРХИТЕКТУРИ  НА ОБЛАЧЕН КОМПЮТИНГ

 

Референтна архитектура

Референтна архитектура на  система, предприятие, или друга същност е абстрактна рамка или област на специфична онтология, състояща се от взаимосвързан набор ясно определени понятия, създадени от експерти , за да се насърчи комуникация на "един език".

 

Референтен модел може да се явяват съставните части на всяка последователна идея от бизнес функции. Референтният модел често се представя като съвкупност от понятия, с някакво указание за отношенията между тях.

 

Референтна архитектура

 

Приложения на референтната архитектура

  • Да се създадат стандарти, описващи  компонентите на една архитектура и техните взаимоотношения един към друг. При създаване на стандарти се улеснява работата на инженери и разработчици, които трябва да създават приложения и да развиват съответната област.

  • Да се яви като средство за обучение. Разработеният  модел изяснява кой, защо, къде и как участва в съответната предметна област и може да служи за  изясняване  и решаване на проблемите.

  • Да подобри комуникациите между хората. Моделът изяснява новите понятия, което значително облекчава комуникацията между хората използващи тези понятия.

  • Да се определят ясни роли и отговорности в рамките на съответните бизнес процеси, които се изясняват чрез референтната рамка.

  • Да се направи сравнение между състезаващи се решения в определената предметна област.

Модели и архитектури на облачен компютинг

В схемата по-долу са представени компонентите на облачния компютинг съответно разположени в една обща рамка и модел.

 

архитектури на облачен компютинг

 

За кратката история на облачния компютинг са създадени няколко референтни архитектури от водещи в областта лидери. Те според подхода който използват могат да бъдат разделени на два класа:

 

 

      Базирани на роли

 

      Базирани на нива

 

Анализът на тези архитектури показва, че те обикновено съдържат:

  • Роли - изясняват основните функции и отговорности на всяка роля в модела.

  • Дейности - дейности, които са част от процесния модел; 

  • Нива - които са част от референтната архитектура.