УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИТЕ

©Христо Тужаров, 2008

CRM (Customer Relationship Management)

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци | Инфопедия

ОРИЕНТИРАН КЪМ КЛИЕНТИТЕ ПОДХОД

СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГА

ПОТРЕБИТЕЛИ

CRM  КОНЦЕПЦИЯ

CRM СИСТЕМА

 

Думите на клиента следва да се възприемат като глас от Бога,

и всичко казано от него да се прима с радост.....Не натрапвай стоката!

Продавай не това, което клиентът иска, а това,

което ще бъде най-изгодно за него.


Коносуке Мацусита, 1936 г.

Във времето този принцип променя съдържанието си – от удовлетворяване на клиента към създаване ценности за клиента.

Прилагането на CRM концепцията  ви осигурява възможност да реализирате на съвременно ниво взаимоотношенията с клиентите.