Вериги за доставка

Христо Тужаров

2014

 

ВЕРИГИ ЗА ДОСТАВКА

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци

 

Стойностна верига

        Майкл Портър и неговите идеи

        Дейности в стойностната верига

        Стратегия на стойностна верига

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ

 

         ВЕРИГА ЗА ДОСТАВКИ

 

        УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ SCM

 

        SCM РАЗВИТИЕ

     

        SCM ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

    

        SCM СИСТЕМИ 

SCOR-модел

 

      Референтен модел

     

       Ползи от SCORmod

 

       Обхват на SCOR-модела

 

            DCOR модел

 

       Направления в SCORmod

 

Референтен модел SCOR

      

       Метрики SCOR

           1-во ниво метрики SCOR

 

       Процеси SCOR

 

            Декомпозиция на процесите

 

           Проектиране и оптимизация на процесите

 

         2-ро и 3-то ниво на SCOR модела

        Практики SCOR

        SCOR хора