НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

 

[Home] [За проекта] [Асеневци] [За автора] [Карта на сайта] [Бизнес консултации]

 

Консултантски  услуги

Начин на действие

Въпроси на които се търси отговор:

Къде сме ние?

Имаме ли стратегия за развитие?

Какво можем да направим?

Как да стане това?

С какво да започнем?

 

Цикъл на Деминг (PDCA цикъл)

 

 

Планиране (Plan)

Използва се подхода 5W 1Н, при който трябва да дадат отговори на следните шест въпроса:

какво? (what?) – дефиниране на целите и задачите  

  • защо? (why?) – обосноваване на необходимостта;

  • кой? (who?) – определяне на отговорностите;

  • как? (how?) – определяне на метода (методите) на извършване;

  • къде? (where?) – ограничаване на полето на действие;

  • кога? (when?) – разработване на план (график).

 Изпълнение (Do)

В началото на този етап се извършва необходимото обучение и квалификация на персонала, който ще извършва реалното изпълнение на планираното и неговото внедряване. След обучението (или паралелно с него) персоналът изпълнява планираното и го внедрява.

 

 Проверка (Сheck)

На този етап се проверява как е изпълнено и внедрено планираното действие и се оценяват постиженията.

 

 Действие (Act)

В зависимост от резултатите на проверката на този етап са възможни два вида действия:

  • Въвеждане на постигнатото по-високо ниво като нов стандарт (формализиране) в организацията;

  • Извършване на коригиращи и/или превантивни действия за подобряване на постигнатото и за постигане в следващия цикъл още по-високо ниво.