КОНСУЛТАЦИИ

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [За автора] [Консултации]

Бизнес консултации

Начин на действие

Въпроси на които се търси отговор:

Къде сме ние?

Имаме ли стратегия за развитие?

Какво можем да направим?

Как да стане това?

С какво да започнем?

Днес революционните промени се извършват

не в технологиите, механиката, техниката,

компютърните програми или скоростта.

Революционни промени се извършват в концепциите.

П. Дракър

 

Научни консултации

Консултации при разработка на дипломни и докторски работи, както и друга научна продукция (книги, статии и т.н.) в следните направления:

  • Уточняване на целите и намеренията;

  • Избистряне на новостите;

  • Подбор на подходяща литература.

Бизнес консултации

Консултации при желание на мениджмънта за промени в следните направления:

  • Анализ на степента на зрялост на организацията;

  • Изясняване на направленията на развитие;

  • Уточняване възможностите за внедряване на определена бизнес концепция и водещи практики;

  • Разработка на съответни методологии за внедряване;

  • Разработка на софтуер, подпомагащ внедряването на дадена концепция.

SEO консултации

  • Консултации по оптимизация на сайтове за достигане на по-добра позиция в рейтинга на търсещите мащини.

  • Предоставяне на външни връзки, за подобряване на релевантността на сайта.

 

 

За контакти:

e-mail: hrituj@abv.bg

мобилен телефон 0888 810 034

Доц. Христо Тужаров