Информационни ресурси

© Христо Тужаров, 2012         

ОПЕРАТОРИ GOOGLE

 

• Home • Съдържание • Консултации • Асеневци •

 

ърсещи системи

 

История на търсещите системи

 

Google

ОСОБЕНОСТИ НА ТЪРСЕНЕТО В GOOGLE

ТАБЛИЦА ОПЕРАТОРИ GOOGLE

Използване на операторите Google

Използване на оператори в търсещите системи води на първо място до филтриране на резултатите.

 

Тъй като алгоритмите на сортиране на резултатите от търсенето, непрекъснато се променят, то и показаната по-долу таблица не може да се счита за константна величина. Необходимо е периодически де се следи информацията от източниците дадени след таблицата.

 

      Внимание:

  • След оператора не се поставя пробел;

  • АГ – само първата дума се търси в указаната област от оператора, останалите се търсят в текста;

  • Allin - Всички думи се търсят в указаната област от оператора.

Видове Google оператори

 

Оператор

Значение

Забележка

пробел

Логическо И – търси по всички думи

Пример: компютър принтер матричен

(+)

Принудително включване на стоп думи в текста

Пример: Под игото част+1

(–)

Логическо Не -

изключва от резултатите

дадена дума или израз

Пример: знания управление

 ( | )

 

Логическо ИЛИ - търси страници, kоито

съдържат едната или другата дума

Пример: Ботев І Вазов

(„  “)

 

кавички - търси по точната фраза

Пример: „Комуникационни мрежи”

(~)

Сходни думи  - търси думата и всичките и синоними

Пример: ~вики

(......)

 

Многоточие - търси в определен обхват

Пример: население2011..2012

(*)

 

Апостроф - замества дадена дума

Пример: Образованието*силата

Cache:

Връща се кеширано копие на страницата с указания URL

 

При съчетание с търсещ термин го заделя на кешираната страница.

Кешираната версия на страницата се извлича, когато оригиналната страница е недостъпна.

Link:

Намира страници имащи връзка към указаната страница.

 

Inanchor:

Търсене на ключовите думи в текста на хипервръзката

Комбинира се с  други оператори.

 

Related:

Намира сайтове, тематично свързани  или подобни на указаните

Не се комбинира с други оператори или ключови думи.

Info:

Показва информация, която е известна за указания адрес

Не се комбинира с други оператори или ключови думи.

Allinurl:

Намира страници в URL на които се срещат указаните ключови думи.

Не се комбинира с други оператори или ключови думи.

Inurl:

Намира указаните ключови думи в URL на страниците

Комбинира се с други оператори.

Не се извършва търсене с името на протокола (http://, ftp:// и т.н.).

Define:

Намира определения на указаното понятие от онлайн източници.

Не се комбинира с други оператори. Ако са указани няколко ключови  думи, то те се възприемат като една фраза.

Stocks:

Търсене на борсови котировки от няколко източника (използват се услугите Yahoo Finance, Fool.com, MSN MoneyCentral и ClearStation)

Не се комбинира с други оператори или ключови думи.

Phonebook: Rphonebook: Bphonebook:

Търсене на телефонни номера в обикновени или бизнес справочници

Актуален преди всичко за Северна Америка

 

Site:

Ограничава търсенето до определен сайт или домейн

 

Пример: Компютри Site:tuj.asenevtdi.com

Allintitle:

Намира страници с указани в заявката всички ключови думи намиращи се в областта <title>

 

Intitle:

Намира страници с указани в заявката думи от областта <title>

 Комбинира се с други оператори.

Allintext:

Търсене на страници с всички указани ключови думи в основния текстов документ

Не се комбинира с други оператори

Filetype:

Намира документи от определен тип (със зададено разширение на файла)

Комбинира се с други оператори. Списък на поддържаните разширения на файлове.

Daterange:

Намира страници индексирани в зададения период от време

Официално не се поддържа. Двете дати трябва да са представени в дни по Юлианския календар.

Допълва други оператори.

Numrange:

Намира страници с числови значения в указания промеждутък 

Комбинира се с други оператори и няколко ключови думи.

Author:

Търсене по автор

Добре се съчетава с други оператори и няколко ключови думи.

 

Group:

Търсене по определени групи

Комбинира се с други оператори

Insubject:

Търсене на документ с указани думи в заглавието 

Комбинира се с други оператори и няколко ключови думи.

Msgid:

Поиск сообщения с конкретным указанным ID

Не се комбинира с други оператори


 

Забележки:

  • Официален списък с оператори на Google – в приведената таблица операторите са повече, тъй като са включени и оператори работещи не само в основната база данни.

  • Допълнителна информация за работа с операторите  може да се намери в официалния блог на Google.

  • Интересна информация  може да бъде открита в неофициалния блог на  Google (Swartz's unofficial Google Blog).

  • За следене новостите в мрежата ползвайте услугата Google Alerts.

  • Търсете подробности с оператора :  google advanced operator site:google.com.