Информационни ресурси

© Христо Тужаров, 2012         

ОСОБЕНОСТИ НА ТЪРСЕНЕТО В GOOGLE

 

• Home • Съдържание • Консултации • Асеневци •

Търсещи системи

 

История на търсещите системи

 

Google

ОСОБЕНОСТИ НА ТЪРСЕНЕТО В GOOGLE

ТАБЛИЦА ОПЕРАТОРИ GOOGLE

Стоп -думи

Голяма част от търсещите системи игнорират стоп -думите. Естествено съществува механизъм за включване на стоп –дума в резултатите от търсене.

 

      Стоп -думи - стандартен подход, при редица методи, е част от думите в текстовете да бъдат пропуснати, тъй като внасят шум в резултатите. Този списък се нарича стоп -думи и съдържа най-често срещаните думи в съответния език, които нямат собствен смисъл, а се използват основно в синтактични структури – съюзи, предлози, местоимения, междуметия
      

Морфология на думите
До юни 2006 година
Google не поддържа морфология на думите. За да се отчитат в резултатите думите трябва да се въвеждат в нужните съчетания. След тази дата се счита, че Google поддържа морфология на думите.

 

Вид на буквите

Google не е чувствителен към регистъра на буквите. Всички букви се приемат като малки, независимо как са написани.

 

Количество думи в заявката
След  25.05.07 г.  
Google  отчита в заявките 32 думи, а всички последващи ги игнорира.

 

Стеминг (а также wildcard).
       Стеминг – възможност за изрязване на думата до корена и, след което се извършва търсене на релевантните варианти на думите, производни от този корен. С други думи  по този начин се търсят всички едно коренни думи.

 

Техниката на търсене по маска (wildcard) представлява написване на базовата дума, след което се пише символ за маска – „звездичка” (*). Така се търсят всички думи - еднакво започващи.

 

Google не поддържа тази техника – той поддържа вариант когато *  се въвежда вместо цяла дума.

 

Бутон „чувствам се късметлия”  (в английски вариант - "I'm Feeling Lucky")
      Бутонът е разположен на главната страница на  
Google. По този бутон се извежда най-релевантния според Google резултат от търсенето. Обикновено това помага при бързо търсене на някаква фактическа информация.

  
Разширено търсене
За тези, които като цяло разбират как работи търсещата система, но не се натоварват да запомнят операторите за запитване, е удобно да ползват страницата – разширено търсене.

 

Тези страници с развитието и интелектуализиране на търсещите системи, стават все по-популярни.

 

Функцията “разширено търсене”  дава възможност за прецизиране на търсенето по език, дата на публикуване, формат на файла, както и за търсене в определени полета от страницата – адреса на страницата (URL), заглавието и т.н.

 


Разширено търсене