Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

HTML  (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE)

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

СЪПЪТСТВАЩИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

ЕЗИЦИ ЗА ОПИСВАНЕ НА WEB  СТРАНИЦИ 

 

HTML  (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE)

 

ДИНАМИЧЕН HTML  (DHTML) 

 

XML (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE) 

 

ЕЗИК ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ (VRML) 

  

 

 

 

 

HTML ( Hypertext Markup Language — хипертекстов маркиращ език)

Компютърен език за описание на мрежови документи.

HTML е стандарт, определящ правилата за структуриране на HTML-документите. С негова помощ се оформя потокът на съдържанието на Web-страницата, т.е. определя се какви конкретни елементи ще съдържа тя, както и тяхната последователност – кой елемент след кого е или в кой друг елемент се съдържа..

Формално, HTML се явява приложение на SGML  и съответства на стандарта  ISO 8879.

Описанието на документа става чрез специални елементи, наречени маркери (tags - тагове). Чрез таговете се оформят отделните елементи от текста, като заглавия, цитати, раздели, хипертекстови препратки и т.н.

Основното предимство на HTML е, че документите, оформени по този начин, могат да се разглеждат на различни устройства

 История на HTML

HTML - създаден е в края на 80-те години от англичанина Тим Бърнърс-Лий, който се опитва да изнамери с колегите си учени от Европейската Лаборатория по Физика на Елементарните Частици в Женева.

В 1989 година Тим Бърнърс-Ли открива  нов метод за обмен на информация и предлага на ръководството на  международния център за високи енергии (CERN) проект на разпределена гипертекстова система, котято тай нарича Wide Web (WWW – световна паяжина),

Същността на неговия метод е създаване на текстови документи, обвързани помежду си с хипервръзки, които да могат да се прехвърлят чрез мрежата до отдалечен потребител.

Технологията се оказва извънредно удачна и дава тласък в развитието на Интернет.

Същност на HTML

HTML е универсален език, одобрен от W3C и се поддържа от всички браузъри.

Хипертекстовият документ е обикновен текстов файл, написан в ASCII код.

Този код се интерпретира от потребителската програма (браузър) по определен начин, въз основа на определен синтаксис.

Той носи информация за това как тряб­ва да се изобрази страницата - кой текст е заглавие, кое изре­чение трябва да се подчертае, къде да се наблегне на отделни думи. Тази информация е специфична за отделната страница и не описва съдържанието и.

 

Компоненти на HTML

            Тагове

За HTML е характерно използването на двойки команди, наречени тагове, които от своя страна биват два вида – отварящи (< >) и затварящи (</ >). Таговете се използват за управ­ление на активното съдържание (картинки, интерактивни скриптове, клипове и др. мултимедийни обекти) и на хипервръзките към други Web документи.

 

            Командни елементи

Езикът се състои и от командни елементи, които имат атрибути и приемат стойности

 

Мета етикети

Съдържат специална допълнителна информация, ко­ято е невидима за посетителите, но се разчита от браузърите и машините за търсене. Двата най-важни мета етикети са:

  • Keyword (ключови думи)

  • Description (кратко описание на страницата).

 Изображенията в Интернет са отделни файлове и не са част от HTML документа. В него има само връзки към тях.

         Допълнителни компоненти

HTML езика е универсален и се поддържа от всички браузъри. В езика, могат да се вграждат допълнителни елементи като CSS, Java, Java Script, FLASH и др. Това са елементи, които придават допълнителни ефекти и посредством тях се засилва визуалното въздействие на сайта.

Характеристики на HTML

 

  • Позволява създаването на електронен документ, който се изобразява на екрана с полиграфическо ниво на оформяне;

  • Създаденият документ може да съдържа разнообразни маркировки, илюстрации, аудио- и видео фрагменти и т.н.

  • В качеството на основа се използва обикновен текстов документ, който може да бъде създаден от всеки текстов редактор, независимо от апаратната платформа и с използване на всякаква операционна система.

  • В World Wide Web функциите на  интерпретатор на езика са разделени между Web-сървъра и браузъра.

                  * Сървърът осигурява достъп до документите и обработка на хипервръзките, както и предпроцесорна обработка на документа. 

·             * Браузърът осъществява интерпретация на конструкциите на езика, свързани с представяне на информацията.