Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

XML (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE)

 

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

СЪПЪТСТВАЩИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

ЕЗИЦИ ЗА ОПИСВАНЕ НА WEB  СТРАНИЦИ 

 

HTML  (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE)

 

ДИНАМИЧЕН HTML  (DHTML) 

 

XML (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE) 

 

ЕЗИК ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ (VRML) 

 

 

 

XML ( eXtensible Markup Language - Расширяем език за маркирне)

Стои в основата на концепцията "Семантична мрежа", нов етап в развитието на Интернет.

 

Цел на XML

Осигуряване на съвместимост при предаване на структурирани данни между различни системи за обработка на данни в Интернет.

 

Предназначение на XML

 • За  съхранение на структурирани данни (вместо съществуващите файлове на бази данни);

 • За обмен на информация между програми;

 • За създаване на негова основа по-специализирани езици за маркиране (например, XHTML), понякога наричани речници.

Характеристики на XML

 • Стандартът за езика XML е утвърден през 1998 год.  от W3W;

 • XML е наследник на SGML;

 • XML е стандарт, предоставящ средства за интелектуално търсене на информация, обмен на данни и адаптивна обработка на получените данни;

 • Семейството технологии XML включва всебе си  XLink, XPointer, XSLT, XForms и т.н.

 • XML е свободен  от лицензии,  платформено независим и добре поддържан език;

 • Структурата на XML-документа се описва с XSDL (XML Schema Definition Language);

 Същност  на XML

XML по същество е метаезик. Този език се използва в качеството на средство за описание граматиката на други езици и контрола за правилното съставяне на документа.

 

Предимства на XML

 • Авторите на  XML-документ могат да създават свои собствени тагове, отнасящи се към съдържанието на документа;

 • XML носи информация само за структурата и смисъла на документа, оставяйки форматирането на таблиците със стилове.

 • XML дава възможност за обединяване на няколко ХМL - документа в един голям документ.

 • Според повечето специалисти  XML ще стане в близко бъдеще основен стандарт в Световната Мрежа, включвайки в себе си повече от  използващи се вече формати.