Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ВИРТУАЛНИ ТЪРГОВСКИ ПЛОЩАДКИ

 

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 

СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННАТА ТЪРГОВИЯ

 

СЪЩНОСТ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

 

БИЗНЕС КЪМ БИЗНЕС(B2B)   

   

БИЗНЕС -  ПОТРЕБИТЕЛ

 

ДРУГИ ВАРИАНТИ НА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 

ВИРТУАЛНИ ТЪРГОВСКИ ПЛОЩАДКИ

 

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

Виртуална търговска площадка

 

Виртуална търговска  площадка

(E-MARKETPLACES) или B2B-площадка (Business to business marketplace)

Място, където се сключват сделки по покупко-продажби между организации – купувачи и продавачи.

 

Корпоративни площадки

Създават се от една или няколко корпорации и са предназначени да прехвърлят  в Интернет връзките с партньорите на организацията. Като правило, те са тясно интегрирани с вътрешните бизнес процеси на организацията и позволяват да се:

 • Автоматизира процеса на обмен на информация с контрагентите;

 • Снизи стойността и съкрати времето за продажба или покупка на продукция.

Площадки за покупки (buyer-driven)

Една или няколко крупни компании създават своя площадка за привличане на множество компании доставчици.

 По този начин крупните компании оптимизират процеса на:

 • Покупки на необходимите им продукти;

 • Разширяване на търговските контакти;

 • Разширяване на веригата за доставки.

 

Площадки за продажби (supplier-driven или seller-driven)

Една или няколко компании създават свои площадки за продажба на продукцията си.

 

Площадки на трети страни (third-party-driven).

 

 

 

 

 

 

 

 

Предназначени са да съберат заедно купувачи и продавачи Обикновено се създават от организации, които добре се ориентират в дадения сектор на бизнеса и протичащите в него бизнес процеси (технологични компании, асоциации, банки, информационни агентства, търговско-промишлени палати или други субекти на пазара).  Започвайки с неутрално сътрудничество много подобни площадки се сближават с водещите на пазара компании, получавайки инвестиции във вид на акционерен капитал.

 

Аукцион (auction)

Търговска площадка за провеждане на търгове. Цената се определя по време на търга. Организаторите получават комисионна за представяне и реализиране на стоките.

 

Борса (exchange)

Търговска площадка, където цената се регулира в рамките на търсенето и предлагането. Борсите позволяват анонимна търговия. Брокерите – посредници при сключване на сделки могат да се намират в различни географски точки.

 

Характерни особености:

 • Организация на централизирано виртуално пазарно пространство;

 • Централизирано съпоставяне на заявките за покупка и продажба;

 • Протоколиране на всички сделки и предоставяне на всички участници пълна информация за сделките.

 • Източник на доходи се явяват комисионни за реализирани сделки, извършени транзакции и членски внос на участниците.

Електронни табла за обяви bulletin board system

Частен случай на телеконференция, специална база данни, чрез която се излагат различни обяви и съобщения с цел  техния обмен.

 

 Обединение (сommunity) в търговска площадка

Търговска площадка, която събира заедно купувачи и продавачи на база общ интерес. Обединението осигурява на членовете си:

 • Промишлени новости и изследвания;

 • Информация за състоянието на пазарите;

 • Общуване чрез чат, табла за обяви и т.н.

Източник на доходи – реклама, спонсорство, членски внос, комисионни за транзакции и други.

 

Сервизи

Търговска площадка, която предлага разнообразни маркетингови и информационни услуги. В много от случаите тези услуги са безплатни.