Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА  Е -  ПРАВИТЕЛСТВО

 

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО

 

РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА  Е -  ПРАВИТЕЛСТВО

 

 

Етапи на развитие на електронното правителство

 

 

Разполагане на информацията в електронното правителство

 • Присъствие на държавните органи в Интернет;

 • Поместване в Интернет на визитни картички на държавните органи;

 • Брошури с информация;

 • Информация за отделите по връзка с обществеността;

Обратна връзка с електронното правителство

 • Интерактивно взаимодействие с гражданите посредством електронна поща – получаване на справки и информация;

 • Попълване от гражданите на електронни форми – данъчни декларации и други;

 • Представяне на информация за текущата дейност и вземаните решения от държавните органи.

Транзакции в електронното правителство

 • Взаимодействие на държавните органи и гражданите в режим на реално време;

 • Осъществявания на плащания на сайтовете на държавните органи с помощта на кредитни карти;

 • Създаване на сайтове на областни, общински и градски нива.

Интерактивни интегрирани услуги от електронното правителство

 • Осъществяване на всякакъв вид плащания  чрез порталите на регионалните и държани органи на властта;

 • Създаване на регионални портали обединяващи услугите на държавни и недържавни организации.

Трансформация на правителството

 • Създаване на електронна структура за държавно управление на база единни стандарти;

 • Създаване на правителствен портал, като обща точка за достъп до  всички услуги, предоставяни на гражданите и бизнеса