Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

СТРУКТУРА  НА КОРПОРАТИВЕН ПОРТАЛ

 

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

 

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ

 

КОРПОРАТИВНИ ПОРТАЛИ

 

СТРУКТУРА  НА КОРПОРАТИВЕН ПОРТАЛ

 

6   съвета за разгръщане на корпоративни портали

Структура на корпоративен портал

                     Вътрешен портал (Интранет)

В него е разположена, частна информация, предназначена за използване от ограничено число потребители.

 

                 Външен портал

Достъпен е за обществено ползване, като в него е разположена публичната информация. 

 

 

Функционална структура на корпоративен портал

 

 

 

         Система за достъп до ресурсите

Браузър, който осигурява достъп до Web страниците в необходимия формат, придружен от  механизъм за филтрация на данните.

 

       Система за информационна сигурност

Включва стандартни мерки за сигурност:

        Система за управление на знание (Knowledge Management),

Онтологични и други средства, които позволяват да се:

  • Структурират и категоризират данните;

  • Дефинират удобни механизми за достъп;

  • Чрез специални аналитични методи да се изготвят отчети за събраната информация;

                                 Принцип на работа:

Анотиране на съществуващите документи à Форматирането им на база тези анотации  с добавяне на метаданни (език на документа, тема, дата на създаване и принадлежност) à Поместване в информационното хранилище, заедно със препратките към изходния документ.

 

         Хранилище за данни

Хранилище от метаданни за информационните обекти, потребителите, работните групи и т.н.

 

 Метаданните указват:

  • Типа на обекта;

  • Раздела, към който принадлежи;

  • Формата на документа;

  • Неговото съдържания.

       Подсистема за публикации и подписи

Позволява на потребителите да публикуват свои документи и да се подписват при получаване на необходимата информация от външни източници.

 

        Система за планиране на ресурсите (Enterprise Resource Planning - ERP).

Набор от интегрирани приложения, които в интегрираната информационна среда поддържат всички управленски дейности на корпорацията.

 

         Система за работа с клиентите(Customer Relationship Management CRM) 

Осигурява обединение на front и back-office на компанията,като поддържа:

  • Информационна база данни  за клиентите;

  • Служба за  информационна поддръжка на клиентите;

  • Възможности за настройка на портала към изискванията на клиентите и т.н.