Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

WORLD WIDE WEB

 

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

 

WORLD WIDE WEB

 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА WEB

 

WEB СЕРВИЗИ

 

Web 2.0

 

КАКВО Е ТОВА  WEB 2.0

 

WEB 2.0 И Е БИЗНЕС

      

СЕМАНТИЧЕН WEB

 

Web 3.0

 

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОСТРАНСТВА

 

Световна паяжина Web

Тази навигационна система е най-популярния инструмент за достъп до Интернет през последните години. Наричат я още WWW, W3, Web (паяжина).

 

Да работиш в Паяжината е все едно да имаш на разположение цяла библиотека с книги, аудиокомпакт дискове и аудиокасети.

 

С две думи - това е библиотеката на бъдещето.

 

Основни понятия за WWW

 

        Хипертекст (hypertext )

Серия от документи, всеки от които извежда на екрана поне един от другите документи в множеството. Връзката обикновено е маркирана с негативен, различно оцветен или подчертан текст.Чрез посочване на маркирания текст се отива към новия документ, където са указани други връзки. Ако хипертекста е наистина правилно организиран новия документ ще съдържа връзка към първоначалния, в противен случай има опасност да се изгубим в хипер пространството.

 

        Хипертекстов документ

Документ, който осигурява ясни и видими връзки към други документи. В една хипертекстова компютърна среда посочването на връзка в един от документите ви отвежда директно към друг.

 

         Хипервръзка (hyperlink)

Електронни указатели, помагащи да се премине от един Web ресурс към друг с просто въвеждане на число от клавиатурата или с натискане бутона на мишката.

 

         Мултимедия

Съчетава различни технологии за представяне на информация, опитвайки се да бъде привлекателна за повече човешки сетива. Разчита на графиката, звука, анимацията и видеото, за да създаде едно пълноценно и богато компютърно изживяване.

 

        Хиперсреда (hypermedia)

Технология за представяне на всякакъв вид информа­ция във виде на относително неголеми блокове асоциативно свързани един с друг..

Обогатява хипертекста по два начина:

  • Включва мултимедия в хипертекстови документи;

  • Позволява графични, аудио и видеоелементи, а не просто текстови да стават връзка към други документи и мултимедийни елементи.

Развитие на Web

 

 

 

        Web 1.0

Web 1.0 е първо поколение на Web, което е свързано с изграждането на Интернет и неговото комерсиализиране.

 

Ключови области на интерес:

         Web 2.0.

Web 2.0 е второ поколение на Web, което е свързано с развити  Web  сервизи.

 

   Ключови области на интерес:

        Web 3.0.

Web 3.0  се отнася до третото поколение Интернет - базирани услуги, които заедно съставляват това, което може да се нарече ” интелигентен" Web.

 

Ключови области на интерес:

  • Семантичен Web;

  • Микроформати;

  • Естествен език за търсене,

  • Извличане на данни;

  • Машинно обучение;

  • Агенти на препоръка;

  • Изкуствени технологии за разузнаване.