Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОСТРАНСТВА

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

WORLD WIDE WEB

 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА WEB

 

WEB СЕРВИЗИ

 

Web 2.0

 

КАКВО Е ТОВА  WEB 2.0

 

WEB 2.0 И Е БИЗНЕС

      

СЕМАНТИЧЕН WEB

 

Web 3.0

 

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОСТРАНСТВА

 

Информационни пространства

Мощта на Web се състои в това, че тя свързва Интернет ресурсите чрез хипиртекстова система. От потребителска гледна точка Web се състои  от Интернет ресурси, достъпни чрез даден Web браузър.  Те могат да са мултимедийна информация, инструменти за търсене или интерфейси за намиране и извличане на информация.

 

Чрез тези интерфейси хипертекстовите файлове, написани на HTML се свързват с много други нехипертекстови файлове. Тези инструменти и ресурси се смятат за “периферия” на Web ( FTP, Telnet, Gopher и др.). Рисунките по-долу илюстрират тези връзки.

 

Периферия на WEB

 

Търсене по пространство

Web

Свързва Интернет ресурсите чрез хипертекстова система. Има възможност за свързване на коренно различни ресурси, разпръснати по мрежата.

 

Web браузър

Комуникационна програма за връзка с Интернет.

 

HTML

Език за създаване на хипертекст..

 

Web сървър

Поддържа файлове, съдържащи HTML  текст.

 

Отдалечени ресурси

Логическо включване   на  отделните Интернет пространства.