Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

Web 3.0

 

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

 

WORLD WIDE WEB

 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА WEB

 

WEB СЕРВИЗИ

 

Web 2.0

 

КАКВО Е ТОВА  WEB 2.0

 

WEB 2.0 И Е БИЗНЕС

      

СЕМАНТИЧЕН WEB

 

Web 3.0

 

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОСТРАНСТВА

 

 

Web 3.0

Концепция за развитие на Интернет-технологиите, която се явява пореден етап в обогатяване функционалността на Web.

 

На този етап липсват точни формулировки на това какво ще представлява Web 3.0 и какво от най- новите тенденции в развитието на Интернет тя ще включва.

 

История на въпроса

 

      Jason Calacanis, Netscape

Използва понятието  Web 3.0 за пръв път. Определението е публикувано в личния блог на Калаканис на 10 марта 2007 года.

 

Идея – на основата на Web 2.0 трябва да възникне нова платформа (не толкава технологична, колкото социокултурна), която се използва за създаване на интересен, полезен и качествен контент, както и на ново качествено ниво Web сервизи.

 

      Тим Бърнърс-Лий, откривател на Web и директор на World Wide Web Consortium ( W3C ),

Предлага Web 3.0 да се разглежда като развитие на семантична мрежа.

 

Идея – базира се на внедряване на метаезик, описващ съдържанието на сайтовете за органидазия на автоматичен обмен между сървърите.

 

Концепцията «семантична мрежа» се намира  в напреднал стадий на разработка, като са разработени основните описателни механизми (RDF, DAML, OIL, OWL),

 

      Тим О’Рейли, автор на термина «Web 2.0»

Предлага да се определи Web 3.0, като «взаимодействие на интернет с физическия свят». Яява се твърдо против приравняване на Web 3.0 със сематичния Web.

 

Характеристики на Web 3.0, според Nova Spivack

 

       Всеобща свързаност

       Мрежов компютинг

        Отворена идентичност

 • Идентичност (OpenID);

 • Отворена репутация;

 • Преносима самоличност и лични данни (например, способността да пренесете вашия потребителски акаунт и историята на търсенето от една служба в друга).

        Интелигентен  Web

 • Семантични Web технологии ( RDF , OWL , SWRL , SPARQL , семантични приложения, както и хранилища за данни, като triplestores , tuplestores и асоциативни бази данни);

 • Разпределени бази данни (разпределена база данни за оперативната съвместимост, активирана от семантични Web технологии);

 • Интелигентни приложения за обработка на естествен език, машинно обучение, автономни агенти.

      Web базиран виртуален свят

 

      Навсякъде присъстващ Web 3.0

 

Определение на Web 3.0

 

Определение на Web 3.0

 

Web 3.0 ще бъде по-свързан, отворен, виртуален и интелигентен, базиран на:

 • Семантични Web технологии,

 • Разпределени бази данни,

 • Обработки на естествен език,

 • Машинно обучение,

 • Автономни агенти.