Автор на книгата

Име

Христо Тужаров

Научна степен и звание

Доцент, д-р

Месторабота

ВТУ "СВ.СВ. Кирил и Методий"

Педагогически факултет

Направление "Математика и информатика"

Преподавани дисциплини

  • Компютърни архитектури

  • Компютърни мрежи

  • Информационни системи

  • Информационна сигурност

Издадени книги

Книжни издания

 

Електронни издания