Практични съвети

© Дейл Карнеги

© Дороти Карнеги, 2015

ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ (Как да живеем)

Дороти и Дейл Карнеги

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

Проблемна карта

"Как да печелим приятели?"

 

Проблемна карта

"Променете човека, без

да му нанасяте обида"

 

Проблемна карта

"Внимателно склонявайте

към своята гледна точка"

 

Проблемна карта

"Рекомендации за

щастлив семеен живот"

 

Проблемна карта

"Грамотни ли сте в

интимните отношения?"

 

Проблемна карта

"Вие и вашето дете"

 

Проблемна карта

"Успехът на мъжа ви

е във вашите ръце"

 

 

Дейл Карнеги е човека,

при когото са идвали хората

от големия бизнес,

за да ги обучи на изкуството за самоконтрол и на секретите за преуспяване в човешкото общество.

 

В течение на много години от своята преподавателска дейност, той обучава

повече от 15000 специалиста и бизнесмена, повече от всеки друг, живеещ на Земята. 

Сред тях са и много известни хора.

 

Тази студия съдържа цитати от книги на Дороти и Дейл Карнеги, коита са представени във вид на практически съвети, с надеждата те да ви помогнат  в стремежа за постигане на по-високи резултати в житейския ви път.

 

       2015г.    Христо Тужаров

 

 

Снимки:  http://pixabay.com/