ФРЕНСКИ МОРАЛИСТИ афоризми

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

 

ЖИВОТ

 

РАЗУМ

 

ХАРАКТЕР

 

ЖЕНА

 

ЧОВЕК

 

ВЪЗПИТАНИЕ

 

ОБЩЕСТВО

 

ЛЮБОВ

 

ПРИЯТЕЛСТВО

 

БРАК

 

Група писатели и философи, творили в продължение на три века, които се стремят да изследват същността на човешките страсти и да укажат методи за насочването им и борбата с тях.

 

Обръщайки се към отвлечени философски проблеми, моралистическата литература неизменно ги пречупва през призмата на човешката личност, изобразена с по-голяма или по-малка конкретност.

 

Най общо задачата, която поставят пред себе си френските моралисти е опознавайки човека в цялата му сложност, да разкрият тайните пружини на неговото поведение и психика, както и тяхното проявление в общественото  битие.

 

Мишел дьо Монтен (1533 — 1592) — е френски философ и писател от епохата на Ренесанса, автор на книгата „Опити“

 

 Неговият начин на писане утвърждава жанра есе, което прави от Монтен една особено значима фигура в интелектуалната история на Запада.

 

Франсоа дьо Ларошфуко (1613–1680) - е един от големите майстори в областта на художествената проза.

 

Неговите "Максими" представляват кратки афоризми от няколко реда.

 

Ларошфуко е сатирик-изобличител - философията му е философия на отрицанието и неверието. Навсякъде той вижда егоизъм, невежество, тъпота, лицемерие.

 

Блез Паскал (1623 — 1662) е френски математик, физик, религиозен философ, теолог и писател.

 

Паскал не пише чисто художествена проза. Най-близки до това определение са неговите „Писма до един провинциал”. Литературното наследство на Паскал се състои основно във влиянието, което той оказва на бъдещите писатели – и като стил, и като мисъл.

 

 

Жан дьо Лабрюйер (1645–1696 г.) — знаменит френски моралист.

 

Единственото му произведение "Характери" се състои от 16 глави, от които две посветени на църковното красноречие и свободомислие. В областта на житейските наблюдения Лабрюйер покзва голяма чувственост и реалност на възприятията. Много от неговите характери са написани в ожесточен и съркастичен тон.

 

 

Люк дьо Вовенарг  (1715— 1747) — знаменит френски философ, моралист и писател.

 

Славата на Вовенарг е основана основно на неговите "Размишления и максими". В това съчинение са отразени неговите етични и политически възгледи. С него той заема важно място във френската литература.

 

 

 

Никола дьо Шамфор (1740-1794) е френски писател-моралист, известен най-вече със своите остроумни епиграми, афоризми и фрагменти – кратки словесни портрети.

 

Той остава в историята с книгата си "Максими и мисли, характери и анекдоти". издадена след смъртта му.

 

 

 

Антуан дьо Риварол(1753 - 1801) — френски писател.

Настоявал на знатен произход ("граф"), но в действителност произхожда от скромно италианско семейство.

 

Във Франции избраните максими и размишления на Риварол са публикувани през 1958г.