ISMS

© Христо Тужаров,  

април 2009

 

ЦЕНА НА СИГУРНОСТТА

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [Асеневци]

ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

СЪЩНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

ТЕНДЕНЦИИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

НИВА НА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

 

КОМПОНЕНТИ НА СИГУРНОСТТА

 

ПРОБЛЕМИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

 

ЦЕНА НА СИГУРНОСТТА 

Абсолютна сигурност не съществува. Винаги има баланс между сигурността, цената за постигането и, и функционалността на съответната система.

 

За да се определи адекватната степен на информационна сигурност е необходимо да се определят:

цена на сигурността

При изследване на проблемите на информационната сигурност в информационните системи е необходимо да се отчита следното: 

 

Последствия от нарушаване на информационната сигурност

  • Загуби на приходи;

  • Намаляване доверието на инвеститорите;

  • Намаляване доверието на клиентите;

  • Правови последствия;

  • Влошаване на репутацията;

  •  Загуба или компрометиране на данни;

  •  Нарушаване на бизнес-процесите.

 Цена на решенията за борба с основните проблеми на сигурността:

  • Ограничаване функционалността, заради подобряване на сигурността;

  • Компромиси по отношение лекотата на използване на Интернет;

  • Необходимост от влагане на значителни човешки и финансови ресурси.