ISMS

© Христо Тужаров,  

април 2009

 

ПИРАМИДАЛЕН СУСИ МОДЕЛ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [Асеневци]

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

СИСТЕМЕН ПОДХОД

ПИРАМИДАЛЕН ISMS МОДЕЛ

МИСИЯ НА ISMS

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ISMS

 

ХАКЕРИ И КРАКЕРИ

ФУНКЦИИ НА ISMS

 

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА ISMS

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА  ISMS

СПИРАЛЕН МОДЕЛ  

Пирамидалният модел е известна техника за изясняване мисията, функциите и потребителите на една система  Той се явява примерна рамка, чрез която може да бъдат представени основните компоненти на стратегията на една организация и техните взаимовръзки, както и концепцията за изграждане на системата.

 

Пирамидалният модел има три страни, всяка от които се разделя на взаимообвързани нива.

 

По долу са разгледани основните компоненти на пирамидалния модел през призмата  на система за управление на сигурността на информацията СУСИ.

ПИРАМИДАЛЕН ISMS МОДЕЛ

Мисия - стратегическа (генерална) цел, изразяваща смисъла на съществуването и общопризнато предназначение на СУСИ.

Потребители - хора, уреди, организации и други субекти, които активно участват във функционирането на СУСИ и ползват получаваната от нея информация в оперативните си дейности и за вземане на решения.

Функции – възможности на СУСИ, чрез които тя реализира заложените в нея цели и намерения.