ISMS

© Христо Тужаров,  

април 2009

 

ХАКЕРИ И КРАКЕРИ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [Асеневци]

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

СИСТЕМЕН ПОДХОД

ПИРАМИДАЛЕН ISMS МОДЕЛ

МИСИЯ НА ISMS

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ISMS

 

ХАКЕРИ И КРАКЕРИ

ФУНКЦИИ НА ISMS

 

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА ISMS

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА  ISMS

СПИРАЛЕН МОДЕЛ  

Професионалите, свързани с информационната сигурност се разделят на  хакери (hackers) и кракери (crackers). И едните и другите се занимават с решаването на една и съща задача - търсене уязвимостта в информационната система, разликата е в гледната им точка към проблема.

 

Хакер - изследва информационната система с цел откриване на слабите и места (уязвимостта) и информира потребителите за отстраняването им. Анализира съществуващата сигурност на системата, формулира необходимите изисквания и условия за повишаване нивото и  на защита.

 

Кракер - осъществява несанкциониран достъп до системата с цел кражба, подмяна, унищожаване на информация или обявяване факта на достъпа.

 

Видове кракери

Вандали - най - известната (поради многото вируси) и най-малочислената част.

 

Основна цел - да получат достъп до системата с цел разрушаването и.

 

 Към тях могат за бъдат отнесени:

  • Любителите на команди от типа: rm -f -d *, del *.*, format c:/U и т.н.;

  • Специалисти по създаване на вируси или "троянски коне".

Шегаджии - най-безобидната и най-многобройната част.

 

Основна цел - известност, достигана чрез взлом на компютърни системи и вмъкване на различни ефекти.

Разбивачи - професионалисти, реализиращи собствени или чужди цели.

Основна цел -    взлом на системата за осъществяване на кражба или подмяна на съхраняваната там информация.