ISMS

© Христо Тужаров,  

април 2009

 

Въпроси - информационна сигурност

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [Асеневци]

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

СЪЩНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

ТЕНДЕНЦИИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

НИВА НА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

 

КОМПОНЕНТИ НА СИГУРНОСТТА

 

ПРОБЛЕМИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

 

ЦЕНА НА СИГУРНОСТТА

 

 1. Дайте пример на обект за, който важи понятието информационна сигурност.

 2. Какво се защитава чрез механизмите  на информационната сигурност?

 3. Запишете фазите от цикъла по осигуряване на информационна сигурност.

 4. Как се нарича информационната сигурност до 70-те години.

 5. Как се нарича информационната сигурност до 90-те години.

 6. Какво се случва 90-те години, което спомага за утвърждаване на понятието информационна сигурност.

 7. Кои са основните критерии за информационна сигурност?

 8. Кои са трите второстепенни критерии за информационна сигурност?

 9. От какви части се състои информационната сигурност?

 10. Кой е най-големия източник на нарушаване на информационната сигурност?

 11. Кой клас сътрудници могат да нанесат най-големи поражения?

 12. Запишете  нивата на противодействие.

 13. Коя услуга защитава данните от модификация?

 14. Как се нарича процеса по осигуряване поверителност и секретност на данните?

 15. Как се нарича неудачна характеристика на системата, която води до възникване на заплаха?

 16. Несанкциониран достъп, който се състои в търсене и използване на някаква уязвимост на системата се нарича ...................

 17. Потенциално възможно нарушение на информационната сигурност, което се дължи на една или няколко  уязвимости се нарича..........